Trafikstatistik svenska flygplatser 2014

Preliminär statistik för svenska trafikflygplatser - statliga, kommunala och privata. 
I filerna visas antal passagerare och landningar till och med december och antal ton frakt och post till och med november. Vad gäller statistiken för Göteborg/Säve har den mesta av den tunga trafiken under december flyttats till Landvetter pga dålig bärighet i landningsbanan.

Per flygplats

Landningar

Passagerare

Frakt

Post 

Summan av samtliga
flygplatser

Landningar

Passagerare

Frakt

Post

Kontaktpersoner flygplatsstatistik

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!