Trafikstatistik svenska flygplatser 2007

Denna statistik omfattar svenska trafikflygplatser - statliga kommunala och privata. I varje fil visas siffror för januari
t o m december 2007.

Landningar Passagerare Frakt Post

Summa samtliga flygplatser

Summa samtliga flygplatser

Summa samtliga flygplatser Summa samtliga flygplatser

Per flygplats

Per flygplats

Per flygplats Per flygplats


De nedladdningsbara filerna är i pdf-format. För att kunna läsa dem behövs Adobe Acrobat Reader, som laddas ner gratis från internet.

Kontaktperson flygplatsstatistik:
Håkan Brobeck

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!