Vinschlinor

Från ett flygplan eller en helikopter kan det vara svårt att se en vinschlina, därför finns en risk för kollision där sådana linor förekommer.

Skärmflyg med start genom bogsering från marken förekommer på ett femtontal platser i Sverige. Då används ett fordon eller en vinsch för att dra upp skärmflygare med en lina eller en wire.

Skärmflygaren dras normalt upp till en höjd av 300-600 meter, i undantagsfall högre. Linan kopplas därefter loss och vevas in.

Linan är nästan omöjlig att se i luften och utgör en riskfaktor för övrig flygtrafik på dessa höjder.

Här förekommer vinschning

I TMA-kartorna 1:250.000 från finns markeringar införda där det frekvent förekommer vinschning av skärmar.

Ett exempel från verkligheten

Den 12 oktober 2013 skedde ett allvarligt tillbud vid Härkeberga då ett flygplan var nära att kollidera med en vinschlina från en skärmflygare som höll på att vinschas upp.

Risken för att ett flygplan eller en helikopter ska kollidera med en vinschlina då exempelvis en skärmflygare vinschas upp finns, men kan anses vara relativt liten. Ändå var det ytterst nära att så skedde vid Härkeberga nära Enköping.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!