Operativa regler för privatflygare (flygplan och helikopter)

Vilka operativa regler ska man följa som privatpilot när man vill flyga flygplan eller helikopter? Det kan tyckas vara ett virrvarr av olika regler som man behöver hålla reda på när man ska ut och flyga. Här nedan är ett försök att bena ut begreppen.

Trafikregler

Kommissionens förordning (EU) nr 923/2012 (SERA). Denna EU-förordning gäller för alla som använder sig av luftrummet, även för drönare (utom modelluftfartyg och leksaksluftfartyg). SERA är en förkortning för "Standardised European Rules of the Air". Transportstyrelsen har kompletterat SERA med trafikregler som är specifika för Sverige i föreskriften TSFS 2020:59, som också den gäller för luftrummets alla användare (utom för alla sorters obemannade luftfartygssystem inkl. drönare).

Vanliga frågor och svar som berör luftrummet

De europeiska operativa reglerna för flygdrift

Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, har fått en egen sida med förklaringar. Hur den är uppbyggd och vilka delar som gäller för dig som flyger privat kan du läsa om under fliken "EU-regelverk för privatflygare" i menyn.

Grundförordningen (Basic Regulation)

Om du hör någon prata om grundförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1139), så är det den europeiska 'basen', inte bara för de operativa föreskrifterna utan för de flesta föreskrifter som rör verksamheter inom flygbranschen. Som privatpilot behöver du normalt inte gå in och läsa grundförordningen; den ger mer förutsättningarna för de olika EU-föreskrifter som finns.

Det finns dock något i grundförordningen som kan vara viktigt att känna till beroende på vilket luftfartyg du ska flyga. De operativa regler som gäller beror nämligen på om luftfartyget har ett typcertifikat utfärdat av EASA eller inte. Är det ett EASA-luftfartyg ska du följa de regler som listas nedan under A. Är typcertifikatet däremot inte utfärdat av EASA (s.k. bilaga I-luftfartyg) ska du följa de regler som listas nedan under B.

Bilaga I-luftfartyg och artikel 2.8-luftfartyg (NLF och NLH)

Ett bilaga I-luftfartyg är ett luftfartyg som inte är typcertifierat av EASA och som tas upp i bilaga I till grundförordningen (därav namnet). Här på sidan 85 kan du hitta bilaga I till grundförordningen. Notera att TSFS 2021:103 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar endast ska tillämpas på de luftfartyg som är upptagna i artikel 2.8 a och b samt punkterna 1 a-e och g i bilaga I till grundförordningen.

Ska du flyga ett ultralätt flygplan...

...så är även det ett bilaga I-luftfartyg, och klassen UL-B ska också tillämpa TSFS 2021:103. Klassen UL-A samt gyroplan ska fortsatt tillämpa LFS 2007:71.

Observera att länkarna till SERA (923/2012), flygdriftsreglerna (965/2012) och reglerna om händelserapportering (376/2014) går till EASAs Easy Access Rules som är på engelska. Detta för att få med de viktiga AMC och GM som ger råd om hur man kan tillämpa reglerna. För de svenska versionerna utan AMC och GM (dessa finns endast på engelska), klicka på denna länk till eur-lex och fyll i förordningsnumret i sökfältet.

Lista med regler

Kontakt

Vid frågor kontakta luftfart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!