EU regelverk för privatflygare

2012 trädde ett nytt operativt regelverk, (EU) nr 965/2012 ikraft och kompletteras löpande. Den 25 augusti 2013 kom ändringsförordningen (EU) nr 800/2013, som innehåller regler för privat- och allmänflyg och denna ändringsförordning är i drift sedan i augusti 2016.

Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 innehåller åtta bilagor:

 • bilaga I om definitioner
 • bilaga II med krav för myndigheter (Del-ARO)
 • bilaga III med krav för organisationer (Del-ORO)
 • bilaga IV med krav för kommersiell lufttransport (Del-CAT)
 • bilaga V med krav för särskilda godkännanden (Del-SPA)
 • bilaga VI med krav för icke-kommersiell flygdrift med komplexa motordrivna luftfartyg (Del-NCC)
 • bilaga VII med krav för icke-kommersiell flygdrift med icke-komplexa luftfartyg (Del-NCO)
 • bilaga VIII med krav för specialiserad flygverksamhet (Del-SPO)

Flygning med icke-komplexa luftfartyg

För privatflygning med icke-komplexa luftfartyg ska Del-NCO följas (bilaga VII). Verksamhet enligt Del-NCO ska inte deklareras.

För icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet med icke-komplexa luftfartyg gäller Del-NCO. Verksamheten ska inte deklareras till Transportstyrelsen.

Flygning med komplexa luftfartyg

För privatflygning med komplexa luftfartyg ska Del-NCC och Del-ORO följas. Verksamheten ska deklareras till Transportstyrelsen.

För icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet med komplexa luftfartyg gäller Del-ORO och Del-SPO. Verksamheten ska deklareras till Transportstyrelsen.

Definitionen på komplexa luftfartyg kan du klicka fram här nedan, men observera att operatörer av komplexa motordrivna flygplan med en maximal certifierad startmassa (MCTOM) på högst 5 700 kg, utrustade med turbopropmotorer, som deltar i icke-kommersiell verksamhet, ska följa Del-NCO.

Flygplan

 • vars största certifierade startmassa överstiger 5 700 kg, eller
 • som är certifierat för ett största antal passagerarsittplatser som överstiger nitton, eller
 • som är certifierat för drift med en minimibesättning på minst två piloter, eller
 • som är försett med en eller flera turbojetmotorer eller fler än en turbopropmotor.

Helikopter som är certifierad

 • för en största startmassa som överstiger 3 175 kg, eller
 • för ett största antal passagerarsittplatser som överstiger nio, eller
 • för drift med en minimibesättning på minst två piloter.

Observera att operatörer av komplexa motordrivna flygplan med en maximal certifierad startmassa (MCTOM) på högst 5 700 kg, utrustade med turbopropmotorer, som deltar i icke-kommersiell verksamhet, ska följa Del-NCO.

De som flyger privat med komplexa motordrivna luftfartyg ska alltså deklarera sin
förmåga att utföra privatflygning med denna typ av luftfartyg till Transportstyrelsen. Bland annat ska operatören visa att det finns en organisation för verksamheten, ett ledningssystem (Safety Management System) och ett handbokssystem som stödjer befälhavaren i utförandet av sina uppgifter. Personer som ansvarar för olika delar av organisationen ska även namnges.

Man ska alltid ansöka om eventuella specialtillstånd, oavsett om det gäller komplexa eller icke-komplexa luftfartyg.

EU-reglerna...

... är risk- och målbaserade, vilket innebär att det läggs ett stort ansvar på befälhavaren att göra riskbedömningar vid olika typer av flygningar baserat på olika ingångsvärden. Godtagbara sätt att uppfylla kraven (Acceptable Means Of Compliance, AMC) finns ofta som tillägg till förordningstexten där det beskrivs hur kraven kan uppfyllas. Dessutom finns ofta även förklarande tillägg i vägledande material (Guidance Material, GM). När man följer ett AMC kan man vara säker på att man uppfyller själva kravet.

Kompendiet "Det nya regelverket för privatflygning enligt VFR" är under en välbehövlig uppdatering och kommer att läggas tillbaka här så fort uppdateringen blir färdig.

Länken till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 på sidan "Operativa regler för privatflygare" går till EASA:s Easy Access Rules som är på engelska och även innehåller de viktiga AMC och GM. Endast EU-förordningen finns på svenska, se länk nedan. AMC och GM ges ut av EASA och finns endast på engelska. Easy Access Rules har ingen formell status i sig, utan är en användarvänlig sammanställning av både förordning, AMC och GM.

Den svenska, konsoliderade versionen av förordning (EU) nr 965/2012 hittar du här.

Konsoliderad version innebär att alla tillkomna ändringsförordningar ingår sedan den kom ut första gången 2012.

Mer information

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, EASA. Här hittar du alla EU-förordningar inklusive vägledande material (GM) och godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC).

Eur-lex. Här hittar du förordningarna på svenska, utan AMC och GM.

Hur informerar Transportstyrelsen om det löpande regelarbetet?

För att inte missa när ny information publiceras på webbplatsen kan du kostnadsfritt bli prenumerant via vår prenumerationstjänst. 

Prenumerera på information

Kontakt

Vid frågor kontakta luftfart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!