Flygoperativt

Här har vi samlat information som är viktig för dig som privat- eller allmänflygare när det gäller det flygoperativa.

Allmänflygguiden

Att vara befälhavare ombord på ett luftfartyg är en svårslagen frihetskänsla, det innebär också ett stort ansvar där flygsäkerheten alltid är högsta prioritet. Allmänflygguiden riktar sig till privatflygare och innehåller samlad information om bland annat flygsäkerhetskultur, färdplanering och gällande regelverk.

Besök allmänflygguiden

VFR-handbok för privatflygare

Lär dig mer om flygreglerna genom att följa med på en flygtur från Västerås/Johannisberg (ESSX) till Halmstad (ESMT). Här finns bland annat siktminima, sammanställningar över Del-NCO sorterat på nyckelord och information om farligt gods.

 VFR-handbok för privatflygare

Flygsäkerhetsprogrammet

Flygsäkerhetsprogrammet är en informations- och utbildningsplattform för allmänflygpiloter, flygklubbar och dess medlemmar. Det kan användas som ett verktyg för att på ett visuellt och pedagogiskt sätt utbilda och sprida flygsäkerhetsinformation. Flygsäkerhetsprogrammet består idag av 32 kompendier om olika flygsäkerhetsområden inom allmänflyget.

Varje artikel kan även laddas ned som pdf med knappen längst ner i artikeln för att sparas lokalt eller skriva ut.

Avancerad flygning

Operativa regler för avancerad flygning finns i kommissionens förordning (EU) 965/2012. Där anges bl.a. krav på riskanalys före icke-kommersiella speciella verksamheter. Avancerad flygning är en sådan. Vad som gäller för sikt och lägsta flyghöjd finns beskrivet i genomförandeförordning (EU) 923/2012.

Eftersom de nationella föreskrifterna om avancerad flygning (LFS 2007:45) inte längre gäller för de flesta tänkbara luftfartygen har dessa upphävts. Det medför att det inte längre är krav på speciellt tillstånd för att ta med passagerare vid icke-kommersiell avance.

För att utföra avancerad flygning under 500 fot AGL krävs särskilt tillstånd enligt SERA.5005(f) i kommissionens förordning (EU) 923/2012).

Rapportera flygtid

Du ska rapportera in statistiska uppgifter för ditt luftfartyg. Observera att om luftfartyget inte flugit alls under året ska även detta rapporteras. Rapportera då 0 landningar och 0 flygtimmar i lämplig typ av flygning.

Rapportera flygtid

Rapportera luftfartshändelse

Befälhavaren av ett luftfartyg är skyldig att rapportera händelser till Transportstyrelsen. Det gäller även om någon annan redan har rapporterat, till exempel flygledningen. Bifoga gärna grundorsaksanalys och mitigerande åtgärder. Med hjälp av att analysera händelsers grundorsaker hjälps vi åt att tillsammans höja flygsäkerheten.

Kontakt

Vid frågor kontakta luftfart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!