×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Begreppsförklaringar rörande ljud och buller

Här kan du läsa mer om olika begrepp inom området flygbuller.

Ljudnivå

Ljudnivån mäts vanligen i decibel vägt med ett så kallat A-filter, som tar hänsyn till människans perception (varseblivning) av olika frekvenser. Enheten benämns dB(A).

Momentan ljudnivå

Ljudnivå vid en specifik tidpunkt.

LAmax

Den högsta ljudnivån som registrerats under en bullerhändelse. Se bild nedan.

Graf för LA max

Maximalnivå

LAmax kombinerad med antal gånger denna ljudnivå inträffar. Maximalnivån orsakas av flera olika flygplanstyper på olika flygvägar med olika profiler.

Ekvivalent ljudnivå

Det logaritmiska medelvärdet av ljudnivån under en mätperiod.

FBN

Medelvärdet av ljudnivån där hänsyn tas till när på dygnet en bullerhändelse sker. Syftet med dygnsvägningen är att ta hänsyn till att en bullerhändelse upplevs olika störande beroende på dess förekomst.

Kvällshändelse (kl 18 – 22) värderas som 3,16 dagshändelser.
Natthändelse (kl 22 - 06) värderas som 10 dagshändelser.

EPNL

Effective Perceived Noise Level, en storhet som används för bullercertifiering av flygplan, och som tar hänsyn till både frekvens och bullerhändelsens varaktighet.

Akustiska nyckeltal

 Akustiska nyckeltal gällande momentannivå, alltså ljudnivå vid en specifik tidpunkt: 1 – 3 dB(A) upplevs som en knappt hörbar förändring – dock innebär 3 dB(A) en fördubbling av ljudenergin! 4 – 7 dB(A) upplevs som en märkbar förändring. 6 dB(A) i ökning innebär en fyrdubbling av ljudenergin. 8 - 10 dB(A) upplevs som en dubblering/halvering av bullret. 10 dB(A) motsvarar en 10-dubbling av ljudenergin.

Tidsvägning

Mätinstrumentet kan ställas in på olika tidsvägningar. Vid mätning av flygbuller kan "Fast" (tidskonstant en åttondels sekund) eller "Slow" (tidskonstant en sekund) användas. Tidsvägningen "Fast" ger något högre maximal ljudnivå än "Slow". Mätstandarder beskriver när respektive tidsvägning kan användas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!