Särskilt preparerad vinterbana

Ansökan om godkännande för verksamhet på särskilt preparerad vinterbana*.

Vid verksamhet under vinterförhållanden ska en flygplatsoperatör, så långt det är praktiskt genomförbart, avlägsna snö, slask eller is från de banor som används och de andra delar av färdområdet som är avsedda att användas för drift av luftfartyg. Är det inte praktiskt genomförbart att avlägsna snö, slask eller is kan en flygplatsoperatör ansöka om att få tillämpa särskilda rutiner för att förbättra ytförhållandet på bana med packad snö eller is.

Om du vill ansöka om godkännande för verksamhet på särskilt preparerad vinterbana kan du använda Transportstyrelsens ansökningsblankett för förhandsgodkännande.

Till ansökan ska bifogas:

  • De rutiner som flygplatsoperatören avser att tillämpa.
  • En säkerhetsbevisning som visar att kraven i ADR.OPS.B.036 med underliggande AMC:er samt övriga relevanta krav är uppfyllda.

 

*Definition enligt (EU) 2020/2148:

Särskilt preparerad vinterbana (specially prepared winter runway): en bana med en torr frusen yta av packad snö eller is, eller bådadera, som har behandlats med sand eller grus eller som har behandlats mekaniskt för att förbättra banfriktionen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!