Tillstånd att flyga i restriktionsområde

Här finns information för dig som söker tillstånd att flyga i ett restriktionsområde som innebär förbud eller inskränkning av luftfart.

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallade restriktionsområden (R-områden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Det är förbjudet att flyga i ett restriktionsområde utan tillstånd från den behöriga myndigheten samt den ATS-enhet som framgår av kolumn 4 i förteckningen över restriktionsområden i AIP.ENR.5.1.

Viktigt att läsa innan du ansöker

Vid prövning av ärenden som rör ansökningar om flygtillstånd i restriktionsområden så bedömer Transportstyrelsen i första hand om flygning är av vikt för samhällsnyttan eller av samhällsviktigt karaktär. Grunder för prövning och bedömning återfinns i Luftfartslagen (2010:500), Luftfartsförordningen (2010:770) och Förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden, där Transportstyrelsen kan besluta om undantag om det finns särskilda skäl.

Om Transportstyrelsen initialt bedömer att flygningen utgör en samhällsnytta så remitteras ärendet med flera olika instanser inom restriktionsområdet för synpunkter innan beslut. Tillstånd ges restriktivt, idag utfärdar Transportstyrelsen flygtillstånd främst till verksamheter som bedriver exempelvis

 • inspektionsarbete
 • inventeringsarbete
 • anläggningsarbete
 • trafikövervakning
 • inspektion av kritisk infrastruktur som kraftledningar, vägnät, hamn och järnväg i planerings-, informations- och säkerhetssyfte.

Tillstånd ges inte till privatpersoner för nöjesflygningar eller för flygningar som kan anses utgöra kommersiella skäl (ex. i syfte att sälja filmat material vidare). Därför är det viktigt att vid ansökan bifoga en uppdragsbeskrivning eller ett samarbetsavtal som styrker syftet till flygningen.

Flygning över nationalparker

För flygning inom restriktionsområden som är upprättat över en nationalpark eller Natura-2000 områden, så krävs även en separat ansökan till Länsstyrelsen om undantagstillstånd för start och landning inom området om det regleras av en nationalparksföreskrift. Exempel på sådana områden är ES R47 Sarek, ES R53 Stora Sjöfallet, ES R57 Padjalanta, ES R61 Sånfjället och ES R115 Fulufjället.

För mer information kring regler för nationalparker, läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Flygning med drönare i restriktionsområden

Sedan årsskiftet gäller nya regler för drönare i hela Europa genom EU-kommissionens genomförandeförordning 2019/947 om gemensamma regler för obemannat luftfartyg. Det innebär att man idag i Sverige kan flyga drönare inom den öppna kategorin (250g-25kg) om man har tagit drönarkort och registrerat sig som operatör. Det krävs dock fortfarande tillstånd för att få flyga i restriktionsområden.

Under en övergångsperiod på två år är användningen av drönare som inte är märkta med C-klassning begränsad.

Läs mer om Övergångsregler för drönare, 1 januari 2021–31 december 2022.

För exempelvis R113 Stockholm, men också andra restriktionsområden som omger tätbebyggda områden, finns dock en begränsning, eftersom det sällan är möjligt inom restriktionsområdets geografiska utsträckning att hålla sig inom de övergångsregler som gäller för den öppna kategorin, det vill säga att man inte flyger över människor eller närmre än 50-150m från byggnader i sidled (A2/A3 behörighet). Av den anledningen är det viktigt att man i en ansökan om tillstånd för att få flyga i restriktionsområdet, beskriver ert syfte och mål med flygningen, redovisar planerat flygområde eller flygsträcka samt hur man uppfyller kraven i regelverket.

Avgift från och med 1 januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 kommer vi ta ut en avgift för ansökningar om flygtillstånd i restriktionsområden.

Ansök om tillstånd att flyga i restriktionsområde

Ansökan om tillstånd att flyga i R-område ska innehålla följande uppgifter:

 1. Namn eller företagsnamn, organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress. Faktureringsadress då denna ansökan från årsskiftet 2022 är avgiftsbelagd. Namn på person som är ansvarig för verksamheten.
 2. Pilotens/Fjärrpilotens namn samt drönarkort (fjärrpilot) och uas-operatörens namn samt kontaktuppgifter. Finns det något operativt tillstånd utfärdat hos Transportstyrelsen?
 3. Vilken typ av luftfartyg som avser användas samt vikt (om det är UAS). Skicka även med en bild på luftfartyget.
 4. Detaljerad beskrivning av verksamheten med bakgrund, mål och syfte.
 5. Orderbekräftelse från den aktör som beställt flygningen ska skickas med och svara upp mot det syfte och mål som anges i ansökan. Orderbekräftelsen ska inte innehålla känsliga personuppgifter eller prisuppgifter.
 6. Flygområdet beskrivs med karta i lämplig skala i koordinater enligt WGS 84, där minuter och sekunder är 00-60 (exempelvis 570642N 140956E). Fjärrpiloter ska använda drönarkartan och koordinatverktyget. Koordinater i rätt format finner ni längst ner i vänstra hörnet på drönarkartan. Koordinater ska vara utan decimaler.

  Exempelbild:


  Högupplöst version av bilden

  Koordinater:
  592000N 180412E
  591947N 180413E
  591947N 180426E
  592000N 180422E

  Är flygområdet att betrakta som tätbebyggt område krävs även en beskrivning över hur man som fjärrpilot säkerställer att man uppfyller de regler och villkor för den kategori man flyger i.

 7. Vilken tidsperiod som avses, ett tillstånd bör inte vara längre än en till fem dagar och begränsat i tid under dagen (exempelvis 210816 kl. 08:00 - 13:00).
 8. Vilken höjd som flygningen planerar att genomföras på angett i fot över marken (GND).
 9. Har samverkan skett med annan myndighet inför ansökan?

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast fem veckor före aktuell tidpunkt för flygning i restriktionsområde.

Ansökan görs via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: asm@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!