Stöddokument inför implementering av ny version av frågebank för teoriexaminationer

2024-01-24

EASA har publicerat stöddokument riktat till utbildningsorganisationer med regelreferenser inför implementering av frågebanken ECQB 2024.

Transportstyrelsen kommer inom kort uppdatera frågebanken för ATPL, CPL, IR, CBIR och BIR till EASA ECQB 2024. Inför det har EASA har publicerat en ny version av "syllabus comparison document" med uppdaterade referenser till regelverken som används i ECQB 2024. Dokumentet är riktat till utbildningsorganisationer som ett stöd för att uppdatera utbildningsmaterial.

EASA har även publicerat ett allmänt informationsdokument om ECQB 2024 samt en uppdaterad version av exempelbilagor.

Materialet finns att hämta på EASAs webbplats för ECQB:
EASA - European Central Question Bank (ECQB)

Transportstyrelsen kommer inom kort gå ut med ett implementeringsdatum av den nya frågebanken. Observera att den nya versionen av frågebanken fortfarande följer samma teorisyllabus, Amendment 10 to AMC/GM to Part-FCL (ED Decision 2020/018/R).