Nya blanketter för CPL(H) och kompetensbedömningar

2024-01-31

Transportstyrelsen har publicerat en ny blankett för användning vid CPL(H)-flygprov samt en ny blankett för kompetensbedömningar för FI, IRI och CRI.

Blankett för CPL(H)

Transportstyrelsen har publicerat en ny blankett för användning vid CPL-flygprov i helikopter. Den nya blanketten ska bland annat underlätta för utbildningsorganisationen och kontrollanten att säkerställa om förkunskapskraven för den prövandes ansökan är uppfyllda.

På sida två ska utbildningsorganisationen både fylla i vilken typ av utbildning som den sökande har genomfört samt den sökandes olika flygtider och utbildningstider.
Har utbildningsorganisationen använt sig av en annan FSTD än FNPT II/III (MCC) så finns uppdaterade timkrav på sidan 9 i formuläret.

Report form for the CPL H skill test

Blankett för kompetensbedömningar (FI, IRI, CRI)

Transportstyrelsen har publicerat en ny blankett för användning vid kompetensbedömningar för instruktörskategorierna FI, IRI och CRI för både flygplan och helikopter.

Den nya blanketten ska bland annat underlätta för kontrollanten att säkerställa om förkunskapskraven för den prövandes ansökan är uppfyllda.
Alla checkboxar i "Always check" samt alla checkboxar i korrekt ruta ska vara säkerställda att de kan kryssas i innan provet påbörjas.

Instructor Assessment of Competence (AoC) (FI, IRI, CRI), airplane and helicopter