Network manager

Transportstyrelsen vill informera om funktionen Network Manager (nätverksförvaltare, NM) och vad som händer med en färdplan om den inte blir aktiverad i rätt tid.

Transportstyrelsen vill informera om funktionen Network Manager (nätverksförvaltare, NM) och vad som händer med en färdplan om den inte blir aktiverad i rätt tid.

En försening ska meddelas om förseningen är större än (ref SERA.4015 (b)):

  • För en kontrollerad flygning VFR - 30 min
  • För en okontrollerad flygning VFR - 60 min
  • För en flygning IFR - 15 min

EUROCONTROL tillhandahåller tjänsten som Network Manager inom EU fram till 2029 genom Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/709.

EUROCONTROL tillhandahåller flödesplanering i det Europeiska luftrummet genom att ständigt balansera kapacitetsutbudet med efterfrågan. Detta sker genom en central enhet för flödeskontrolltjänst (Network Manager Operations Centre (NMOC)). Kort förklarat ser den till att inte för många flygplan kommer till samma punkt, sektor eller flygplats samtidigt.

För att optimera detta trafikflöde så behöver den estimerade tiden för ankomst vara så nära den faktiska ankomsttiden som möjligt. En del i denna förbättringsprocess är att befälhavaren eller organisationen måste meddela flödeskontrolltjänsten om den faktiska ankomsttiden beräknas vara mer än 15 minuter från den planerade ankomtiden för all IFR-trafik.

Detta betyder att om en IFR-färdplan inte är aktiverad 15 min efter att en flygning beräknas vara i luften (airborne) så blir färdplanen suspenderad och tas bort ur flödesplaneringen.

En färdplan aktiveras av flygtrafiktjänsten och detta sker när flygplanet lyfter från marken. Därför blir starttiden viktig för att färdplanen inte ska tas bort ur flödesplaneringen.

För att underlätta för flygtrafikledningen (och NMOC), som endast ser EOBT (Estimated Of Block Time) i en ATS-färdplan, räknar man med en förväntad taxitid som läggs till på EOBT. Vilken förutbestämd tid detta är beror på storleken på flygplatsen och kan även variera beroende på väder. Generellt för små flygplatser så är det 5 min. För lite större flygplatser såsom Arlanda kan det vara 10 min eller ännu mer för riktigt stora flygplatser såsom exempelvis Schiphol (det finns ingen lista för dessa tider utan kan också variera beroende på väder).

Detta betyder att en färdplan kan bli suspenderad även om befälhavaren har ropat upp flygledaren och fått sin klarering men även om taxning för start har påbörjats.

Ett exempel – Jag ska starta från ESOW och har satt min EOBT till 1300. Jag ropar upp flygtrafikledningen 1305 och jag får min klarering. Jag börjar taxa vid 1310. Eftersom jag inte flyger IFR så ofta så vill jag noga gå igenom min klarerade utflygning, ställa in alla frekvenser jag kan behöva och briefa mig själv ordentligt. När klockan börjar närma sig 1320 har jag fortfarande inte ställt upp på banan.

Eftersom EUROCONTROL via NMOC förväntar sig att min färdplan ska aktiveras senast 1320 (15 min försening samt 5 min taxitid) för att inte bli suspenderad så ropar jag upp flygtrafikledningen och ber att de försenar min färdplan 10 min så jag inte behöver stressa med de sista förberedelserna innan start.

Om min flygning blir suspenderad så kommer inte flygningen kunna klareras att starta förrän färdplanen åter är aktiverad.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!