Förändrat förfarande vid elevanmälan avseende ID-handlingar

2024-03-06

Flygskolor ska enbart förse Transportstyrelsen med kopior på ID-handlingar i de fall elever saknar svenskt person- eller samordningsnummer och ett svenskt flygcertifikat, medicinskt intyg eller elevtillstånd.

Flygskolor ska enbart förse Transportstyrelsen med en kopia på en ID-handling för de elever som saknar svenskt person- eller samordningsnummer och ett svenskt flygcertifikat, medicinskt intyg eller elevtillstånd vid elevanmälningar till teoriexamination.

Detta till skillnad från tidigare där ID-kopior även krävdes för elever med svenska person- och samordningsnummer som inte hade något svenskt flygcertifikat, medicinskt intyg eller elevtillstånd.

Transportstyrelsen har därför uppdaterat nedanstående elevanmälanblanketter.

TSL7163 - Elevanmälan på svenska

TSL7164 - Elevanmälan på engelska