ATO-komplexitet

För att på förhand se om ni kommer bli en komplex eller icke-komplex organisation har Transportstyrelsen tagit fram matriser.

Beroende på vilka kurser ni planerar att ha i er framtida organisation kan ni betraktas antingen som en komplex eller icke-komplex organisation. Detta i sin tur kommer att ställa olika krav på er organisation. Matrisen är till för att ni på ett enkelt sätt ska kunna se vilken typ av organisation ni kommer att vara. Vidare instruktioner finns under matrisen.

ATO komplexitet flygplan

Matris för att bedöma en organisations komplexitet, flygplan

 

ATO komplexitet helikopter

Matris för att bedöma en organisations komplexitet, helikopter

Instruktioner

Utgå från vänster till höger, individuellt, för samtliga kurser i organsiationens tillstånd för att komma fram till vilket/vilka dokument som organisationen ska använda. Första träffen på ett "JA" sätter lägsta nivån. Upprepa sedan proceduren för samtliga kurser i tillståndet och använd dokumention för den mest omfattande av korsreferenslistorna, denna bestämmer organisationens komplexitet. Detta skall genomföras för både ORA.GEN och ORA ATO. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!