Det finns inget sätt att konvertera ett flygteknikercertifikat som är utfärdat av annan myndighet utanför EASA. För att kunna ansöka om EASA Del-66 certifikat krävs godkända examinationer enligt Del-66 i berörda moduler tillsammans med erforderlig praktisk erfarenhet.