För att rätta en felaktig uppgift skickar du in ditt EASA Del 66 certifikat för korrigering. Skicka in en ansökan (EASA Form 19) och beskriv vilken uppgift som ska korrigeras. Ditt certifikat förnyas inte så tänk på att giltighetstiden förblir oförändrad. Vi tar inte ut någon avgift för korrigeringen. Transportstyrelsen kan inte korrigera namn och personuppgifter på EASA Del 66 certifikat.