Vid utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat så ställs krav på teoretisk utbildning samt grundläggande praktisk erfarenhet.

Från och med 2022-04-01 så accepterar Transportstyrelsen praktik på militära luftfartyg som grundläggande praktisk erfarenhet vid ansökan om utfärdande av EASA Del-66 certifikat. För vidare information se transportstyrelsens hemsida: https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygtekniker/militar-praktik/