TS godkänner att de modulprov som innehåller MCQ och essäfrågor (M7, M9 och M10) kan delas upp. Den totala modulen måste klaras av under samma dag, dock är det okej med en rast mellan delproven (MCQ och essä) under förutsättning att samtliga elever som deltar i examination lämnat in sin avklarade delexamination innan de tar rast. Först efter rasten så delas nästa del av examination ut. På så vis så kan ingen information spridas mellan eleverna under pågående examinering.

Referens: 147.A.135, 147.A.205 och Intern tillämpning