Det praktiska utbildningsmomentet ska vara i civil miljö och på luftfartyg som finns med civilt TC och underhålls med ett civilt underhållssystem. Förordning (EU) nr 2018/1139 (Basic regulation) omfattar inte militära luftfartyg och annan s.k. statsluftfart.

Max reduktion på praktiktid som uppnås via en Basic Training i en Del 147 organisation, uppnås delvis på grund av just denna praktik. Observera att både A och B kategorin dessutom är inriktad på Line Maintenance, alltså bör "Actual Maintenance Environment" även delvis vara riktad mot Line Maintenance.

Referens: AMC 147.A.200 (d), TSL 2009-6023