Att driva en Del-147 skola

Transportstyrelsens information till Del-147 organisationer.

Årlig information

Transportstyrelsen har haft, och kan komma att ha, seminarier riktade till Del-147 organisationer enligt följande:

  • Seminarium för Del-147 organisationer och kontrakterade verksamheter
  • Seminarier för AM, QM, TM, EM

Du finner genomförda seminarium på sidan genomförda seminarier.

Kommande seminarium listas på seminarier inom luftfarten.

Vid önskemål erbjuder vi en möjlighet till elevinformation på er skola. Kontakta oss i god tid för planering av genomförande.

Ansökan om förändring av gällande tillstånd eller MTOE-handbok

Ansökan görs med minst de handlingar som krävs i ansökningsblanketten om ändring av befintligt tillstånd eller handbok. Om ytterligare krav ställs, så meddelas den sökande om dessa genom en kompletteringsanmodan.

Blankett - Ansökan om ändring av tillstånd Del-147 eller MTOE-handbok

Information om årsavgifter

Vid förändringar av gällande tillstånd och byte av ledningspersonal tar
transportstyrelsen ut en avgift. Avgiften täcker den tid Transportstyrelsen
lägger på ärendet samt eventuella resekostnader utomlands.

Handboksrevisioner och den årliga verksamhetstillsynen ingår i årsavgiften. Särskild tilläggskostnad kan även utgå för ytterligare privilegium som verksamheten valt att ansöka om, exempelvis så som andra lokaliseringsorter utöver den på huvudsakliga, alternativundervisning eller undervisning på annan plats.

En årlig avgift för alternativutbildning har införts för utbildningsorganisationer inom Del-147 som bedriver undervisning enligt AMC paragraf 147.A.130 (A) till regelverket EASA Del-147.

Aktuella avgifter för utbildnings- och skoltillstånd för underhållspersonal (AMTOs)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!