Synförbättrande operationer

Du som är pilot eller flygledare och har genomfört eller planerar att genomföra en synförbättrande operation, läs informationen på denna sida så får du veta vad som gäller.

Ögonens funktion är avgörande för att vi ska kunna orientera oss och utföra arbetsuppgifter i luftfartssystemet på ett säkert sätt. Förmågan att orientera sig är central i all flygverksamhet och ögonen bidrar med merparten av den information hjärnan behöver, resten kommer från innerörats båggångar och övriga balansorgan.

Inför planerad ögonoperation bör du som pilot/flygledare rådfråga din flygläkare men också upplysa ögonoperatören om ditt yrke eller hobby. Om du planerar att operera dina ögon så bör du ta del av den här vägledningen som belyser några av de vanligaste ingreppen och problemen som kan uppstå efteråt.

Enligt MED.B.070 f) (i bilaga IV till förordning (EU) nr 1178/2011) ska sökande som genomgått en ögonoperation bedömas som olämpliga. Ett godkännande kan dock övervägas när fullständig återhämtning av synfunktionen uppnåtts och en oftalmologisk utvärdering med tillfredsställande resultat genomförts.

Transportstyrelsens tolkning av synkraven framgår av Tabell 1 i Vägledning för synförbättrande operationer. Gemensamt efter alla former av ögonoperationer är att du som innehavare av medicinskt intyg/rapport måste inhämta ett godkännande från flygläkare innan flygning får återupptas. Innan flygläkaren kan göra en bedömning krävs en aktuell oftalmologisk utvärdering som ska vara gjord av ögonläkare.

Ibland behöver flygläkaren rådgöra med Transportstyrelsen innan ett godkännande kan övervägas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!