Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter med mera.

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Ny blankett för ansökan om PPL(A)

Transportstyrelsen har publicerat en ny blankett för flygprov och ansökan om PPL(A).

Publicerades 2023-12-19

Krav på mode S transponder för IFR-trafik

EASA har utfärdat genomförandeförordning 2023/1770 som bland annat innefattar krav på mode S transponder för all IFR-trafik.

Publicerades 2023-11-06

EASA - Opinion No 05/2023

EASA har publicerat opinion 05/2023, vilket inkluderar många kommande regelförändringar genom olika regelprojekt.

Publicerades 2023-10-19

Dokument från EASA – Position paper on the use of FSTD, other than FFS, in training and checking

EASA har tagit fram ett stöddokument, i de fall en FSTD kan användas i kombination med luftfartyget, i de fall en FFS inte är tillgänglig eller åtkomlig.

Publicerades 2023-10-10

Area 100 KSA workshop

EASA bjuder in utbildningsorganisationer till en workshop rörande Area 100 KSA. Workshopen genomförs 13 december 2023.

Publicerades 2023-10-05