Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter med mera.

Längre handläggningstider

Under sommarmånaderna har sektionen för flygcertifikat och sektionen för flygutbildning längre handläggningstider än vanligtvis. 

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Tolkning av tidskrav för AUPRT

Förtydligande av tolkning avseende tidskravet för AUPRT.

Publicerades 2024-04-04

Förändrat förfarande vid elevanmälan avseende ID-handlingar

Flygskolor ska enbart förse Transportstyrelsen med kopior på ID-handlingar i de fall elever saknar svenskt person- eller samordningsnummer och ett svenskt flygcertifikat, medicinskt intyg eller elevtillstånd.

Publicerades 2024-03-06

Privatflygarcertifikat under en pågående integrerad trafikflygarutbildning eller utbildning till flerpilotscertifikat

Efter en revidering av tillämpningen av regelverket finns nu möjlighet att under en pågående integrerad trafikflygarutbildning eller utbildning till flerpilotscertifikat genomföra examination för ett privatflygarcertifikat.

Publicerades 2024-03-04

Uppgradering av PEXO

Transportstyrelsen kommer mellan 2024-04-15 och 2024-04-21 genomföra en uppgradering av teoriexaminationssystemet PEXO. Under denna period kommer systemet vara stängt för att åter vara i drift 2024-04-22. I samband med uppgraderingen kommer ECQB 2024 implementeras.

Publicerades 2024-02-20

Skolchefsmöte för ATO - Presentationer

Nu finns presentationerna från skolchefsmötet för ATO 2024 att ta del av.

Publicerades 2024-02-13