Certifikatsstatistik

Statistiken visar antalet giltiga certifikat uppdelad i de olika certifikattyperna.

Uttaget 2019-01-18

CertifikatsnamnCertifikatGällande (inkl. minst 1 giltig behörighet) Varav mänVarav kvinnor
Privatflygarcertifikat flygplan  PPL(A) 2523 2442 77
Privatflygarcertifikat helikopter PPL(H) 147 143 4
Trafikflygarcertifikat flygplan CPL(A) 1163 1051 109
Trafikflygarcertifikat helikopter CPL(H) 339 314 24
Trafikflygarcertifikat flygplan ATPL(A) 1734 1648 85
Trafikflygarcertifikat helikopter ATPL(H) 113 113 0
Trafikflygarcertifikat flerpilot
flygplan
MPL(A) 91 79 12
Certifikat för flygledare ATC 714 441 273
Certifikatnamn Certifikat Gällande Varav män  Varav kvinnor 
Elevtillstånd STP 308 276 31
Ballongcertifikat FB 55 51 3
Segelflygarcertifikat - nationellt S 113 104 9
Segelflygarcertifikat - enligt Del FCL SPL 594 558 36
Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg LAPL(A) 216 212 4
Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg LAPL(H) 2 2 0
Segelflygarcertifikat för lätta luftfartyg - enligt Del FCL LAPL(S) 598 574 24
Förarcertifikat - ultralätta flygplan UL 695 679 15
Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman AFISO 49 35 14
Behörighetsbevis för AFIS elev AFISO student 3 2 1
Certifikat för flygledarelev ATC student 5 3 2

För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektion för certifikat.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!