Certifikatsstatistik

Statistiken visar antalet giltiga certifikat per månad uppdelad i de olika certifikattyperna.

Uttaget 2018-01-16

CertifikatsnamnCertifikatGällande (inkl. minst 1 giltig behörighet) Varav mänVarav kvinnor
Privatflygarcertifikat flygplan  PPL(A) 2583 2494 87
Privatflygarcertifikat helikopter PPL(H) 138 131 7
Trafikflygarcertifikat flygplan CPL(A) 1178 1063 111
Trafikflygarcertifikat helikopter CPL(H) 361 335 24
Trafikflygarcertifikat flygplan ATPL(A) 1691 1610 81
Trafikflygarcertifikat helikopter ATPL(H) 107 107 0
Trafikflygarcertifikat flerpilot
flygplan
MPL(A) 79 69 10
Certifikat för flygledare ATC 738 444 294
Certifikatnamn Certifikat Gällande Varav män  Varav kvinnor 
Elevtillstånd STP 295 268 27
Ballongcertifikat FB 52 50 2
Segelflygarcertifikat - nationellt S 176 161 15
Segelflygarcertifikat - enligt Del FCL SPL 567 536 31
Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg LAPL(A) 160 157 3
Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg LAPL(H) 3 3 0
Segelflygarcertifikat för lätta luftfartyg - enligt Del FCL LAPL(S) 585 564 21
Förarcertifikat - ultralätta flygplan UL 737 723 13
Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman AFISO 50  36  14
Behörighetsbevis för AFIS elev AFISO student 0 0 0
Certifikat för flygledarelev ATC student 16 11 5

För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektion för certifikat.