Certifikatsstatistik

Statistiken visar antalet giltiga certifikat uppdelad i de olika certifikattyperna.

Uttaget 2020-09-08

CertifikatsnamnCertifikatGällande (inkl. minst 1 giltig behörighet) Varav mänVarav kvinnor
Privatflygarcertifikat flygplan  PPL(A) 2265 2186 75
Privatflygarcertifikat helikopter PPL(H) 123 121 2
Trafikflygarcertifikat flygplan CPL(A) 1081 980 97
Trafikflygarcertifikat helikopter CPL(H) 308 286 21
Trafikflygarcertifikat flygplan ATPL(A) 1621 1541 77
Trafikflygarcertifikat helikopter ATPL(H) 129 127 1
Trafikflygarcertifikat flerpilot
flygplan
MPL(A) 83 73 10
Certifikat för flygledare ATC 719 445 274
Certifikatnamn Certifikat Gällande Varav män  Varav kvinnor 
Elevtillstånd STP 305 286 19
Ballongcertifikat FB 52 49 3
Segelflygarcertifikat - nationellt S 15 15 0
Segelflygarcertifikat - enligt Del FCL SPL 740 692 48
Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg LAPL(A) 316 310 6
Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg LAPL(H) 3 3 0
Segelflygarcertifikat för lätta luftfartyg - enligt Del FCL LAPL(S) 613 589 24
Förarcertifikat - ultralätta flygplan UL 647 631 15
Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman AFISO 47 33 14
Behörighetsbevis för AFIS elev AFISO student 3 1 1

För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektion för certifikat.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!