Certifikatsstatistik

Statistiken visar antalet giltiga certifikat uppdelad i de olika certifikattyperna.

Statistik uttagen 2022-03-09

Tabellen är sorterad på Certifikat.

CertifikatsnamnCertifikatGällande (inkl. minst 1 giltig behörighet) Varav mänVarav kvinnor
Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman AFISO 46  30 16
Behörighetsbevis för AFIS elev AFISO Student 1 1  
Certifikat för flygledare ATC 703 428 275
Trafikflygarcertifikat flygplan ATPL(A) 1483 1418 65
Trafikflygarcertifikat helikopter ATPL(H) 137 134 3
Ballongcertifikat BPL 58 55 3
Trafikflygarcertifikat flygplan CPL(A) 1041 957 84
Trafikflygarcertifikat helikopter CPL(H) 325 305 20
Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg LAPL(A) 411 402 9
Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg LAPL(H) 4 4 0
Segelflygarcertifikat för lätta luftfartyg - enligt Del FCL LAPL(S) 560 537 23
Trafikflygarcertifikat flerpilot flygplan MPL(A) 70 59 11
Privatflygarcertifikat flygplan PPL(A) 2264 2188 76
Privatflygarcertifikat helikopter PPL(H) 143 136 7
Segelflygarcertifikat - enligt Del-SFCL SPL 838 787 51
Elevtillstånd STP 156 142 14
Förarcertifikat - ultralätta flygplan UL(FPL) 657 643 14

För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektionen för flygcertifikat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!