Certifikatsstatistik

Statistiken visar antalet giltiga certifikat per månad uppdelad i de olika certifikattyperna.

Uttaget 2017-01-27

CertifikatsnamnCertifikatGällande (inkl. minst 1 giltig behörighet) Varav mänVarav kvinnor
Privatflygarcertifikat flygplan  PPL(A) 2757 2657 100
Privatflygarcertifikat helikopter PPL(H) 132 125 7
Trafikflygarcertifikat flygplan CPL(A) 1226 1097 129
Trafikflygarcertifikat helikopter CPL(H) 364 342 22
Trafikflygarcertifikat flygplan ATPL(A) 1668 1594  75
Trafikflygarcertifikat helikopter ATPL(H) 105 105 0
Trafikflygarcertifikat flerpilot
flygplan
MPL(A) 61 54 7
Certifikat för flygledare ATC 738 444 294
Certifikatnamn Certifikat Gällande Varav män  Varav kvinnor 
Elevtillstånd STP 365 325 40
Ballongcertifikat FB 61 57 4
Segelflygarcertifikat - nationellt S 248 236 12
Segelflygarcertifikat - enligt Del FCL SPL 535 507 28
Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg LAPL(A) 97 96 1
Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg LAPL(H) 2 2 0
Segelflygarcertifikat för lätta luftfartyg - enligt Del FCL LAPL(S) 536 518 18
Förarcertifikat - ultralätta flygplan UL 712 701 11
Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman AFISO 47  34  13
Behörighetsbevis för AFIS elev AFISO student 0 0 0
Certifikat för flygledarelev ATC student 25 19 6

För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektion för certifikat.

 

Relaterad information