Certifikatsstatistik

Statistiken visar antalet giltiga certifikat uppdelad i de olika certifikattyperna.

Uttaget 2021-01-20

CertifikatsnamnCertifikatGällande (inkl. minst 1 giltig behörighet) Varav mänVarav kvinnor
Privatflygarcertifikat flygplan  PPL(A) 2344 2269 75
Privatflygarcertifikat helikopter PPL(H) 136 130 6
Trafikflygarcertifikat flygplan CPL(A) 1524 1457 67
Trafikflygarcertifikat helikopter CPL(H) 132 130 2
Trafikflygarcertifikat flygplan ATPL(A) 1074 983 91
Trafikflygarcertifikat helikopter ATPL(H) 323 301 3
Trafikflygarcertifikat flerpilot
flygplan
MPL(A) 101 89 12
Certifikat för flygledare ATC 703 435 268
Certifikatnamn Certifikat Gällande Varav män  Varav kvinnor 
Elevtillstånd STP 270 253 17
Ballongcertifikat FB 55 52 3
Segelflygarcertifikat - nationellt S 13 13 0
Segelflygarcertifikat - enligt Del FCL SPL 780 729 51
Privatflygarcertifikat flygplan för lätta luftfartyg LAPL(A) 346 338 8
Privatflygarcertifikat helikopter för lätta luftfartyg LAPL(H) 2 2 0
Segelflygarcertifikat för lätta luftfartyg - enligt Del FCL LAPL(S) 597 574 23
Förarcertifikat - ultralätta flygplan UL 659 646 13
Behörighetsbevis för AFIS tjänsteman AFISO 48 34 14

För statistik över andra certifikattyper, kontakta sektion för certifikat.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!