Statistik över flygtid och landningar

Alla som äger eller brukar ett luftfartyg, eller som har haft ett tillstånd för att utöva luftfartsverksamhet i förvärvssyfte, ska lämna uppgifter om sin flygtid till Transportstyrelsen.

De uppgifter angående flygtid som lämnas in till Transportstyrelsen används till sammanställningar av flygsäkerhetsrelaterad statistik. Sammanställningen av flygtidsproduktionen görs årsvis.

Statistiken publiceras bland annat här på Transportstyrelsens webbplats. Uppgifterna utgör även underlag för Sveriges rapportering till EU och ICAO.

Flygtimmar är en viktig komponent för att följa flygsäkerhetsutvecklingen.

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2023

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 314 985
Taxiflyg - - 11 723
Aerial work - - 35 451
Privatflyg - - 44 938
Skolflyg - - 22 889
Statsluftfart - - 10 819
Annan - - 1 363
Summa     442 168

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2022

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 270 943
Taxiflyg - - 16 921
Aerial work - - 42 905
Privatflyg - - 52 810
Skolflyg - - 28 183
Statsluftfart - - 5 546
Annan - - 2 385
Summa     419 693

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2021

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 173 352
Taxiflyg - - 15 749
Aerial work - - 36 147
Privatflyg - - 52 284
Skolflyg - - 32 102
Statsluftfart - - 7 913
Annan - - 3 737
Summa     321 284

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2020

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 124 433
Taxiflyg - - 9 497
Aerial work - - 36 001
Privatflyg - - 51 096
Skolflyg - - 33 417
Statsluftfart - - 8 302
Annan - - 1 671
Summa 221 317 43 100 264 417

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2019

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 173 427
Taxiflyg - - 12 771
Aerial work - - 39 958
Privatflyg - - 52 428
Skolflyg - - 25 387
Statsluftfart - - 7 358
Annan - -  1 447
Summa 271 261 41 515 312 775

 

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2018

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 160 449
Taxiflyg - - 9 423
Aerial work - - 52 172
Privatflyg - - 50 639
Skolflyg - - 28 845
Statsluftfart - - 7 571
Annan - - 1 349
Summa 261 606 48 842 310 448

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2017

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 153 709
Taxiflyg - - 9 652
Aerial work - - 50 038
Privatflyg - - 46 734
Skolflyg - - 29 193
Statsluftfart - - 7 738
Annan - - 1 270
Summa 246 447 51 887 298 334

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2016

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 148 500
Taxiflyg - - 22 440
Aerial work - - 41 456
Privatflyg - - 49 400
Skolflyg - - 41 965
Annan - - 1 208
Summa 259 433 45 536 304 969

Flygtimmar 2016

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2015

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 154 529
Taxiflyg - - 19 390
Bruksflyg (aerial work) - - 53 894
Privatflyg - - 46 694
Skolflyg - - 34 877
Annan - - 16 035
Summa 269 861 55 558 325 419

Flygtimmar 2015

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2014

På grund av ett fel på inrapporteringssidan i början på 2015 saknar vi tillräckligt med uppgifter för att kunna publicera en tillförlitlig sammanställning för 2014.

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2013

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 175 386
Taxiflyg - - 14 029
Bruksflyg (aerial work) - - 38 123
Privatflyg - - 45 770
Skolflyg - - 44 201
Summa 279 454 38 055 317 509

Flygtimmar 2013

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2012

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 177 179
Taxiflyg - - 14 888
Bruksflyg (aerial work) - - 39 923
Privatflyg - - 48 181
Skolflyg - - 41 148
Summa 273 761 47 558 321 319

Flygtimmar 2012

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2011

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 185 712
Taxiflyg - - 14 169
Bruksflyg (aerial work) - - 45 972
Privatflyg - - 54 677
Skolflyg - - 40 009
Summa 291 642 48 897 340 539

Flygtimmar 2011

Flygtimmar för svenskregistrerade luftfartyg, 2010

Typ av flygning Flygplan Helikopter Totalt
Linjeflyg/charter - - 194 786
Taxiflyg - - 13 737
Bruksflyg (aerial work) - - 40 800
Privatflyg - - 56 882
Skolflyg - - 39 142
Summa 303 713 41 634 345 347

Flygtimmar 2010

Kravet på att rapportera in timmarna regleras enligt Transportstyrelsens föreskrift om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg (LFS 2007:18).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!