Seminarium luftvärdighet för CAO (MG, MF) AUB-verkstäder och tekniker

Vi anpassar årets seminariedagar luftvärdighet för CAO (MG, MF) AUB-verkstäder och tekniker efter rådande situation med Covid-19.

I år kan vi dessvärre inte hålla våra seminariedagar som till största delen skulle ha handlat om de nya regelverken Del-CAO (ny organisation), Del-ML (nya regler för små luftfartyg). 

Trots att seminariedagarna inte blir av kommer ni på den här sidan att hitta de presentationer beträffande Del-CAO och Del-ML. Dessa kommer publiceras i början av 2021.

Se också Information nya regler 24 mars 2020.

Mer information

Ni som har MG- och MF-tillstånd idag kommer också att få riktade mail, som ger denna information och tar upp dessa frågor.

Några frågor?

Göran Nilsson
goran.nilsson@transportstyrelsen.se

Ola Asp
ola.asp@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!