Samverkan om flygets miljöfrågor

Här finner du som deltar i Transportstyrelsens samverkan om flygets miljöfrågor bland annat information om kommande möten, minnesanteckningar och information från genomförda möten och allmän information om flygets miljöfrågor. 

Transportstyrelsen jobbar i ett flertal internationella organ och arbetsgrupper för att bidra till att minska flygets miljöpåverkan.

Läs mer om de internationella samarbetsorganen och arbetsgrupperna.

Miljönytt

Nedan presenterar Transportstyrelsen nyheter och information inom arbetet med flygets miljöfrågor.

3 nyheter

Högnivåmöte om LTAG – ett långsiktigt utsläppsmål för den internationella luftfarten

ICAO har sedan 2019 arbetat med att undersöka möjligheten att besluta om ett långsiktigt mål för den internationella luftfartens koldioxidutsläpp. På högnivåmötet i juli 2022 antogs ett dokument med tydliga uppmaningar om ett mål om nettonoll-utsläpp år 2050. Diskussionerna fortsätter på generalförsamlingen hösten 2022.

Publicerades 2022-08-02

Sveriges senaste State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities

Bakgrunden till State Action Plan är ICAO Assembly Resolution 39-2 som uppmanar staterna att ta fram en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" och i denna visa åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas ge. Sverige har tagit fram liknande planer 2012 och 2015 och 2018.

Publicerades 2022-08-02

Miljöpåverkan från mindre luftfartyg

Transportstyrelsen har genomfört projektet Miljöpåverkan från mindre luftfartyg med syftet att bidra till minskad miljöpåverkan från verksamheten med helikoptrar och kolvmotordrivna propellerflygplan, främst vad gäller buller och utsläpp av bly, samtidigt som verksamheten även fortsättningsvis ska kunna fungera och vara säker.

Publicerades 2015-09-03

  • 1
Till toppen