Samverkan om flygets miljöfrågor

Här finner du som deltar i Transportstyrelsens samverkan om flygets miljöfrågor bland annat information om kommande möten, minnesanteckningar och information från genomförda möten och allmän information om flygets miljöfrågor. 

Transportstyrelsen jobbar i ett flertal internationella organ och arbetsgrupper för att bidra till att minska flygets miljöpåverkan.

Läs mer om de internationella samarbetsorganen och arbetsgrupperna.

Miljönytt

Här nedan presenterar Transportstyrelsen nyheter och information inom arbetet med flygets miljöfrågor. Nedan finns information från Transportstyrelsen men också notiser och länkar till arbeten och forskningsresultat som andra kommit fram till.

6

Sverige är nu ordförande i Nordisk Arbetsgrupp för luftfartens miljöfrågor

Från och med 2017 och två år framåt kommer Sverige att vara ordförandeland i den Nordiska arbetsgruppen för luftfartens miljöfrågor. Arbete pågår nu med att ta fram ett arbetsprogram för dessa kommande två år.

Publicerades 2017-02-01

Styrgruppsmöte för CAEP:s arbete hölls i december 2016

Den 5-9 december 2016 samlades CAEP:s medlemmar och observatörer inklusive rådgivare i Washington för att styra det pågående arbetet inom miljökommittén. Detta var det första styrgruppsmötet under CAEP/11-cykeln som pågår mellan 2016 och 2019.

Publicerades 2017-02-01

Utkomsten av det 10:e mötet med CAEP:s miljökommitté (ICAO/CAEP 10)

Den 1-12 februari 2016 hölls det 10:e mötet med CAEP:s miljökommitté i Montreal, Kanada. 21 CAEP-medlemmar och 15 observatörer (observatörerna bestod av såväl stater, EU kommissionen och intresseorganisationer) inklusive rådgivare till medlemmar och observatörer deltog i mötet. CAEP/10 leddes av den schweiziske ordföranden Dr Urs Ziegler.

Publicerades 2016-04-08

State Action Plan

Transportstyrelsen skickade den 30 juni 2015 in en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" till ICAO.

Publicerades 2015-09-08

Miljöpåverkan från mindre luftfartyg

Transportstyrelsen har genomfört projektet Miljöpåverkan från mindre luftfartyg med syftet att bidra till minskad miljöpåverkan från verksamheten med helikoptrar och kolvmotordrivna propellerflygplan, främst vad gäller buller och utsläpp av bly, samtidigt som verksamheten även fortsättningsvis ska kunna fungera och vara säker.

Publicerades 2015-09-03

  • 1
Till toppen