Samverkan om flygets miljöfrågor

Här finner du som deltar i Transportstyrelsens samverkan om flygets miljöfrågor bland annat information om kommande möten, minnesanteckningar och information från genomförda möten och allmän information om flygets miljöfrågor. 

Transportstyrelsen jobbar i ett flertal internationella organ och arbetsgrupper för att bidra till att minska flygets miljöpåverkan.

Läs mer om de internationella samarbetsorganen och arbetsgrupperna.

Miljönytt

Här nedan presenterar Transportstyrelsen nyheter och information inom arbetet med flygets miljöfrågor. Nedan finns information från Transportstyrelsen men också notiser och länkar till arbeten och forskningsresultat som andra kommit fram till.

6

Transportstyrelsen skickade den 30 juni 2018 in en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" till ICAO

Bakgrunden till State Action Plan är ICAO Assembly Resolution 39-2 som uppmanar staterna att ta fram en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" och i denna visa åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas ge. Sverige har tagit fram liknande planer 2012 och 2015.

Publicerades 2018-09-04

Miljöpåverkan från mindre luftfartyg

Transportstyrelsen har genomfört projektet Miljöpåverkan från mindre luftfartyg med syftet att bidra till minskad miljöpåverkan från verksamheten med helikoptrar och kolvmotordrivna propellerflygplan, främst vad gäller buller och utsläpp av bly, samtidigt som verksamheten även fortsättningsvis ska kunna fungera och vara säker.

Publicerades 2015-09-03

  • 1
Till toppen