Provlektion och introduktionsflygning

Det förekommer att flygskolor och flygklubbar erbjuder så kallade provlektioner och introduktionsflygningar. När det gäller provlektioner skall piloter ha en instruktörsbehörighet (Flyglärarbehörighet) och flygningen skall ske inom flygskolans organisation. När det gäller introduktionsflygningar gäller att flygningen sker i en flygklubbs regi. Flygningen skall ske under dagtid, starta och landa på samma plats och piloten ska var utsedd av flygklubben att genomföra flygningen. Introduktionsflygningar får endast genomföras i begränsad omfattning av flygklubbens övriga verksamhet.

Dessa tillstånd krävs

 

Det här säkerställer ett företag med tillstånd

.

Här kan du se om ett företag har tillstånd

Transportstyrelsen är den myndighet som utfärdar tillstånd och utför tillsyn. I en lista med de företag som har tillstånd kan du söka på vilka som har AOC-tillstånd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!