Köpa flygupplevelse? Kontrollera tillstånd!

Funderar du på att köpa en flygresa eller en flygupplevelse? Du kanske tänker ge bort en ballongfärd i present, bjuda familjen på en tur med en helikopter eller flyga iväg med ett flygplan med några vänner till något ställe och betala för flygningen? Då är det viktigt att känna till att den som flyger ballongen, helikoptern eller flygplanet måste ha tillstånd som visar att kraven på säkerhet uppfylls.

För att få flyga passagerare eller frakt mot ersättning krävs att man har tillstånd från Transportstyrelsen eller någon annan luftfartsmyndighet i Europa. När ett flygbolag har tillstånd att flyga betalande passagerare innebär det att de har en godkänd organisation, noggrant dokumenterade procedurer för hur flygningen ska genomföras och piloter med högre utbildning än piloter som flyger privat. Dessutom har verksamheten granskats och godkänts av en myndighet som gör återkommande kontroller att reglerna för kommersiella flygtransporter följs. Allt detta för att flygningen ska vara så säker som du kan förvänta dig som konsument.

"Spaka själv"

Det förekommer att till exempel flygklubbar och flygskolor erbjuder så kallade "spaka själv"-flygningar Det är tillåtet och kan vara en trevlig upplevelse. De regler som gäller för detta är att piloten ska ha en instruktörsbehörighet (flyglärarbehörighet).

Försäkring

Ett företag som flyger passagerare är också skyldigt att ha en ansvarsförsäkring för sina passagerare och deras bagage. Företagets försäkring ska även täcka skadeståndsansvar gentemot tredje man.

Kontrollera tillståndet

Om du känner dig osäker över om den du tänkt flyga med har tillstånd eller inte, så tveka inte att fråga. En kopia på tillståndet och försäkringsbrev ska alltid finnas ombord få flygplanet, ballongen eller helikoptern. Du kan även kontakta Transportstyrelsen för att kontrollera tillståndet.

Så ser tillstånden ut

Här hittar du exempel på olika typer av tillstånd så att du vet hur de ser ut, företagsnamn och övriga bolagsuppgifter är fingerade:

Tillstånd för ett flygbolag att flyga kommersiellt (Air Operators Certificate, AOC, enligt EASA-OPS) gäller både flygplan och helikopter

Tillstånd för ett ballongföretag

Listor över godkända flygföretag

Godkända ballongföretag

Godkända flygföretag - flygplan och helikopter

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!