Tillsättning av ledningspersonal

Tillsättning av ledningspersonal

Alla förändringar inom en organisation har någon form av påverkan och ska därför värderas innan de sätts i kraft. Det gäller även vid tillsättning av personer på olika nyckelpositioner; Accountable manager, nominerade personer, Safety manager, Compliance monitoring manager och övriga i organisationen som chefspiloter, instruktörer med flera.

Organisationen ska ha procedurer på plats för att kunna bedöma om en tilltänkt kandidat uppfyller kraven i regelverken och de egna standarder man beskrivit.

 

Läs mer om ledningssystem och kravbilder på ledningspersonal

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!