AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) punkt (e) The management of change

The operator should manage safety risks related to a change. The management of change should be a documented process to identify external and internal change that may have an adverse effect on safety. It should make use of the operator's existing hazard identification, risk assessment and mitigation processes.

Vad innebär "Management of change"?

Det som krävs i management of change (system för hantering av förändringar) är att det genomförs under kontrollerade former och dokumenteras.

Mål:

Att påvisa att man tänkt på de effekter förändringen kan medföra och vad det kan ha för påverkan för att accountable manager ska kunna säkerställa att

  • det gagnar verksamheten genom att reducera risken och bidra till utveckling
  • samt för att bidra till att myndigheten ska kunna godkänna ansökningar om olika tillstånd och förändringar

Processen:

  • Hitta faror och möjligheter inför planerade förändringar
  • Riskbedöma resultatet.
  • Lägga in riskreducerande åtgärder vid behov
  • Dokumentera
  • Genomföra förändringen
  • Följa upp och dra lärdom.