Information om trafiktillstånd till och från Storbritannien

Med anledning av att Storbritannien utträtt ur Europeiska unionen (EU) har EU och Storbritannien ingått ett övergångsavtal* enligt vilket unionsrätten ska vara tillämplig på och i Storbritannien under övergångsperioden. Övergångsperioden upphörde den 31 december 2020.

När övergångsperioden är slut kommer Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen upphöra att vara tillämplig för trafik mellan Sverige och Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Det innebär att det kommer att behövas tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva kommersiell trafik, både reguljär och charter, till och från Storbritannien från nämnt datum.

Information om hur man ansöker om tillstånd för chartertrafik finns här:

Charterflygningar, icke regelbunden luftfart

Information om hur man ansöker om tillstånd för reguljärtrafik finns här:

Linjefart, regelbunden luftfart

För att bedriva kommersiell trafik till och från Storbritannien från och med den 1 januari 2021 behövs också tillstånd från den brittiska luftfartsmyndigheten. Det gäller för både reguljärtrafik och charter. Mer information om vilka tillstånd som krävs och hur man går till väga för att ansöka finner ni här:

Foreign carrier permits - scheduled and charter flights (Civil Aviation Authority's webbplats)

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring trafiktillstånd. 

trafficpermit@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!