Taxiflygning

Taxiflygning är en icke regelbunden lufttransport mot betalning för passagerare med luftfartyg som är typgodkänt för befordran av högst tio passagerare, eller av frakt med luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa är 5700 kg

Om en taxiflygning äger rum med en flygplanstyp som är godkänd för transport av fler än tio passagerare eller av gods av ett luftfartyg vars maximalt tillåtna startmassa överstiger 5700 kg gäller samma regler som för charterflygningar.

För mer information om charterflygningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!