Sveriges luftfartsrelationer - aktuellt

Här finns aktuell information om Sveriges luftfartsrelationer med andra länder, särskilt aktiviteter och frågor som rör Sveriges bilaterala luftfartsavtal.

För närvarnade finns inga pågående luftfartsförhandlingar

Transportstyrelsen
trafficpermit@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!