Sveriges luftfartsrelationer - aktuellt

Här finns aktuell information om Sveriges luftfartsrelationer med andra länder, särskilt aktiviteter och frågor som rör Sveriges bilaterala luftfartsavtal.

Luftfartsförhandlingar med Storbritannien

Sverige, tillsammans med Danmark, inleder den 7 maj 2021 förhandlingar med Storbritannien om en bilateral luftfartsöverenskommelse. Förhandlingen avser enbart de områden som parterna får förhandla om bilateralt enligt artiklarna 419(4) och 419(9) i det s.k. Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien*.

 * Avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan.

Transportstyrelsen
trafficpermit@transportstyrelsen.se

eller

Tomas Brolin
Infrastrukturdepartementet
e-post tomas.brolin@regeringskansliet.se
telefon 08-405 15 94

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!