Sveriges luftfartsrelationer - aktuellt

Här finns aktuell information om Sveriges luftfartsrelationer med andra länder, särskilt aktiviteter och frågor som rör Sveriges bilaterala luftfartsavtal.

För närvarande pågår luftfartsförhandlingar med:

  • Brasilien (per korrespondens), om utökade trafikrättigheter
  • Australien (per korrespondens), om utökade trafikrättigheter och kapacitet

Om du har några kommentarer eller frågor som du önskar att den skandinaviska delegationen tar hänsyn till i dessa förhandlingar, vänligen kontakta

trafficpermit@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!