Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller specialiserad flygverksamhet.

Flygoperativa seminarier - 24 och 25 november 2021

Transportstyrelsen avser hålla flygoperativt seminarium i november enligt följande:

  • 24 november 2021: Flygoperativt seminarium med huvudfokus flygplan AOC. Även andra organisationer så som AOC helikopter, NCC och SPO är välkomna.
    Anmälan och inbjudan till 24 november

  • 25 november 2021: Flygoperativt seminarium med huvudfokus helikopter AOC.

Seminarierna kommer att genomföras digitalt. Agenda och inbjudan för 24 november finns länkat ovan, när det gäller 25 november ber vi att få återkomma med hur man anmäler sig samt agenda.

Brexit information till kontrollanter, ATO och piloter

För att undvika missförstånd har Transportstyrelsen publicerat den information som UKCAA gått ut med i dagsläget.

Läs mer på sidan Certifikat och utbildning.

Undantag efter den 17 november 2020

Den 17 november är sista dagen för de generella undantag som Transportstyrelsen, in enlighet med EASAs rekommendationer, tog beslut om i mars 2020 som en följd av Coronapandemin.

Läs mer på sidan Certifikat och utbildning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.