Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller specialiserad flygverksamhet.

EASA publicerar ny Easy Access Rules for Air Operations 

den 16 maj 2022 publicerade EASA en uppdaterad Easy Access Rules for Air Operations. Ni hittar den här.

 

Länk till EASA Safety Publication Tool 

EASA publicerar säkerhetskritisk information så som Safety Information Bulletin (SIB) här

 

Länk till EASA Conflict Zone Information Bulletin

EASA publicerar sina Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) här.

 

Förändringar i AIP som berör Remote Tower 

Mer information hittar du här

 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.