Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller specialiserad flygverksamhet.

EASA publicerar ny EPAS

EASA har nu publicerat ny aktuell EPAS (Europan Plan for Aviation Safety) för 2023-2025. Ni hittar länken här

EASA publicerar vägledning för utbildning av kabinpersonal (Initial Cabin Crew Training)

EASA har tagit fram vägledande material för utformning av utbildning av kabinpersonal (initial). Ni hittar materialet här.

EASA informerar om övergången till PBN

Information om övergång till Performance Based Navigation publicerad av EASA hittar ni här.

EASA publicerar ny Easy Access Rules for Air Operations 

den 16 november 2022 publicerade EASA en uppdaterad Easy Access Rules for Air Operations. Ni hittar den här.

Länk till EASA Safety Publication Tool 

EASA publicerar säkerhetskritisk information så som Safety Information Bulletin (SIB) här

Länk till EASA Conflict Zone Information Bulletin

EASA publicerar sina Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) här.

Förändringar i AIP som berör Remote Tower 

Mer information hittar du här

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.