Flygbolag

Här finns information som riktar sig till svenska flygföretag som bedriver, eller avser ansöka om att bedriva tillståndspliktig passagerar- och godstrafik eller specialiserad flygverksamhet.

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige med anledning av Covid-19

Den svenska regeringen har beslutat att från och med den 19 mars tillfälligt stoppa resor till Sverige. Beslutet följer Europeiska rådets och kommissionens uppmaning och syftar till att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Mer information om det tillfälliga förbudet

Mer information med anledning av SARS-CoV-2 (Corona)

Notifiering om undantag

Under rådande situation efter utbrottet av SARS-CoV-2 (Corona) har den Europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) kommit ut med information till medlemsländerna gällande undantag. Informationen innehåller instruktioner hur medlemsländer, däribland Sverige, kan fatta beslut och förlänga en behörighet, certifikat, bolagsstyrd träning, medicinska certifikat och rapporter om det inte finns möjlighet att genomföra undersökning, träning eller kontroll i enlighet med gällande regelverk som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona).

Genom att flygplans- eller helikopteroperatörer notifierar Transportstyrelsen kan operatörer ta med handdesinfektionsmedel vid flygning. Det kommer även vara möjligt att genomföra transporter av COVID-19-kontaminerat blod utan ett SPA.DG; dock så måste detta notifieras.

Läs mer på sidan Notifiering om undantag

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.