Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter

2022-10-03

En standardiseringsutbildning för språkkontrollanter planeras att genomföras den 24 januari 2023.

En standardiseringsutbildning för språkkontrollanter planeras den 24 januari 2023. Vi kommer prioritera dem som måste förlänga eller förnya sin auktorisation under 2023.

Utbildningen kommer att pågå mellan 09:30 och 16:30 i Transportstyrelsens lokaler på Isafjordsgatan 1, Kista.

Mer information och anmälan finns på sidan Standardiseringsutbildning för språkkontrollanter.

Till toppen