Måldokument för PPL/LAPL

Transportstyrelsen har tagit fram ett måldokument som beskriver vilka kunskapskrav en LAPL- eller PPL-pilot måste uppfylla.

Transportstyrelsens måldokument ska ses som ett komplement till den syllabus som EASA publicerar i AMC1 FCL.210; FCL.215. De förtydligar vilka kunskapskrav som gäller för LAPL/PPL.

Transportstyrelsen kan varken införa striktare krav än, eller ge lättnader mot, den syllabus EASA publicerar. Vi kan endast förtydliga vilka krav som ställs under examinationen. Den senaste versionen av måldokumentet är daterad 26 april 2019.

Ändringar 24 mars 2020

I denna version har följande lagts till i Meteorologi 050 03 00 00:

  • 050 03 01 04 - Blandningsförhållande
    Redogör för begreppet blandningsförhållande
    Redogör för hur blandningsförhållande uttrycks(g/kg)

Måldokument som gäller från och med 24 mars 2020

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!