Flygcertifikat

Beroende på vilket typ av pilot du vill bli krävs olika certifikat med olika utbildningar. Vill du arbeta som pilot krävs det till exempel att du har ett kommersiellt certifikat, men vill du bara flyga för privata ändamål utan att ta betalt räcker det med ett privatflygarcertifikat.

Längre ned på sidan återfinns de olika certifikatstyperna för att framföra luftfartyg.

Kontakta en utbildningsorganisation för att få svar på till exempel

 • hur lång utbildningen är
 • vad utbildningen kostar
 • vad du ska tänka på innan du påbörjar utbildningen
 • vilka förkunskaper som krävs.

Utbildningsorganisationer med tillstånd att bedriva flygutbildning hittar du i vår e-tjänst.

Sök gällande tillstånd  

Reglerna kring flygcertifikat beslutas av EU (med undantag för UL-certifikat). Vill du läsa mer om regelverket kan du göra det på EASA:s webbplats (European Aviation Safety Agency).

UL–certifikat

Ett nationellt certifikat för dig som önskar flyga nationellt ultralätt luftfartyg (NUL) eller nationellt lätt luftfarttyg (NLL)
Mer information om UL-certifikat hittar du på sidan UL-certifikat.

BPL - Balloon Pilot Licence

Ett certifikat för dig som önskar bli ballongpilot.
Som sökande ska du:

 • vara minst 16 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av BPL
 • uppfylla specifika medicinska krav

För mer frågor kring utbildning till ett ballongflygarcertifikat, kan du kontakta Svenska Ballongfederationen.

Blankett för ansökan:
skilltest and proficiency check balloon

SPL - Sailplane Pilot Licence

Ett certifikat för dig som önskar bli segelflygare.
Som sökande ska du:

 • vara minst 16 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av SPL
 • uppfylla specifika medicinska krav

För mer frågor kring utbildning till ett segelflygarcertifikat kan du kontakta Svenska Segelflygförbundet.

Blankett för ansökan:
Skilltest and proficiency check sailplane/powered sailplane

PPL - Private Pilot Licence

Ett certifikat för dig som vill flyga för privata ändamål (icke-kommersiellt) med tillämplig kategori av luftfartyg (flygplan, helikopter, luftskepp m.m). 

Som sökande ska du

 • vara minst 17 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett PPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet
 • uppfylla specifika medicinska krav.

LAPL - Light Aircraft Pilot Licence

Ett certifikat som liknar PPL men med kortare utbildningstid. Med detta certifikat får du endast flyga ett enmotorigt kolvmotorluftfartyg upp till 2 000 kg med max 3 passagerare. LAPL är ett certifikat som enbart är giltigt i medlemsstater inom EASA.

Som sökande ska du

 • vara minst 17 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för relevant kategori av luftfartyg och, om det är tillämpligt, för samma klass/typ av luftfartyg som används vid flygprovet.
 • uppfylla specifika medicinska krav.

CPL - Commercial Pilot Licence

Ett certifikat för att få flyga kommersiellt. Du har befogenhet att

 • utöva samma befogenheter som en innehavare av ett LAPL och ett PPL
 • vara befälhavare eller biträdande pilot på luftfartyg som används i verksamhet som inte är kommersiell flygtransport
 • vara befälhavare i kommersiell flygtransport på enpilotsluftfartyg, med vissa begränsningar
 • vara biträdande pilot i kommersiell flygtransport, med vissa begränsningar.

Som sökande ska du 

 • vara minst 18 år gammal.
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett CPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet.
 • uppfylla specifika medicinska krav.

ATPL - Airline Transport Pilot Licence

Ett certifikat där du får flyga kommersiellt som befälhavare i ett två-pilotsystem. Du har även befogenhet att utöva samma befogenheter som en innehavare av ett LAPL, PPL och CPL.

Som sökande ska du

 • vara mist 21 år gammal
 • ha ett CPL- eller MPL-certifikat
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett ATPL med minst en typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Kontrollanten behöver anmäla flygprovet i enlighet med EDD.

Nytt certifikat utfärdas

När Transportstyrelsen tagit emot ifyllt provprotokoll utställer vi ett ATPL certifikat som vi skickar till dig med brev. Normal handläggningstid är 10 arbetsdagar.

Se aktuella avgifter för utställande av nytt certifikat och årsavgift för ett ATPL certifikat.

Betalning till kontrollant är en överenskommelse mellan dig och kontrollanten.

MPL - Multi-Pilot Licence

Med detta certifikat har du befogenhet att vara styrman på ett luftfartyg med ett två-pilotsystem. Du får även samma befogenheter som

 • en innehavare av ett PPL(A) under vissa förutsättningar
 • en innehavare av ett CPL(A) under vissa förutsättningar.

Som sökande ska du

 • vara minst 18 år gammal.
 • ha visat en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett ATPL(A). Du ska även ha typbehörighetsutbildning på flerpilotsflygplan.
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!