Flygcertifikat

Beroende på vilket typ av pilot du vill bli krävs olika certifikat med olika utbildningar. Vill du arbeta som pilot krävs det till exempel att du har ett kommersiellt certifikat, men vill du bara flyga för privata ändamål utan att ta betalt räcker det med ett privatflygarcertifikat.

De certifikat som finns är följande:

Kontakta utbildningsorganisationen för att få svar på till exempel

 • hur lång utbildningen är
 • vad utbildningen kostar
 • vad du ska tänka på innan du påbörjar utbildningen
 • vilka förkunskaper som krävs.

Utbildningsorganisationer med tillstånd att bedriva utbildning hittar du i vår e-tjänst.

Sök gällande tillstånd  

Reglerna kring flygcertifikat beslutas av EU. Vill du läsa mer om regelverket kan du göra det på EASA:s webbplats (European Aviation Safety Agency).

PPL - Private Pilot Licence

Ett certifikat för dig som vill flyga för privata ändamål (icke-kommersiellt) med tillämplig kategori av luftfartyg (flygplan, helikopter, luftskepp m.m). 

Som sökande ska du

 • vara minst 17 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett PPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Blankett för ansökan:

Ansök om PPL

LAPL - Light Aircraft Pilot Licence

Ett certifikat som liknar PPL men med kortare utbildningstid. Med detta certifikat får du endast flyga ett enmotorigt kolvmotorluftfartyg upp till 2 000 kg med max 4 passagerare (med dig inkluderad - piloten). Du får endast flyga under goda väderförhållanden och inte i mörker. 

Som sökande ska du

 • vara minst 17 år gammal
 • ha uppfyllt kraven för relevant kategori av luftfartyg och, om det är tillämpligt, för samma klass/typ av luftfartyg som används vid flygprovet.
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Blankett för ansökan:

Ansökan om LAPL

CPL - Commercial Pilot Licence

Ett certifikat för att få flyga kommersiellt. Du har befogenhet att

 • utöva samma befogenheter som en innehavare av ett LAPL och ett PPL
 • vara befälhavare eller biträdande pilot på luftfartyg som används i verksamhet som inte är kommersiell flygtransport
 • vara befälhavare i kommersiell flygtransport på enpilotsluftfartyg, med vissa begränsningar
 • vara biträdande pilot i kommersiell flygtransport, med vissa begränsningar.

Som sökande ska du 

 • vara minst 18 år gammal.
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett CPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet.
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Blankett för ansökan:

Ansökan om CPL

ATPL - Airline Transport Pilot Licence

Ett certifikat där du får flyga kommersiellt som befälhavare i ett två-pilotssystem. Du har även befogenhet att utöva samma befogenheter som en innehavare av ett LAPL, PPL och CPL.

Som sökande ska du

 • vara mist 21 år gammal
 • ha ett CPL certifikat
 • ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett ATPL med mist typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet
 • uppfylla specifika medicinska krav.

1. Ansökan

Ansökan om förordnande att genomgå flygprov gör du med blankett TSL7077(flygplan) eller TSL7076(helikopter).

Det är viktigt att du fyller i hela blanketten och skickar med alla bilagor som anges. Har du ett förslag till kontrollant vill vi att du anger det. Annars anger du att Transportstyrelsen ska utse en kontrollant åt dig.

En komplett ansökan tar kort tid att handlägga och ger dig ett snabbt svar. Din ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 arbetsdagar innan planerat datum för flygprov.

2. Granskning

När vi har tagit emot din ansökan granskas din erfarenhet så att du uppfyller kraven i DEL-FCL, som även finns angivna på ansökningsblanketten. Intyg av genomförd PICUS brukar ofta orsaka en begäran om komplettering. Se därför till att din arbetsgivare intygar genomförd PICUS-tid. Intyget ska vara underskrivet av flygchef eller motsvarande och det ska framgå hur många PICUS-timmar som du flugit.

En vanlig fråga är vad ett "simulator qualification certificate" är och hur man får tag på det. Det är simulatorns certifikat som visar att det är ett kvalificerat utbildningshjälpmedel. Det kan man oftast erhålla genom att fråga simulatoroperatören eller genom att prata med en utbildningskoordinator på det bolag man arbetar.

3. Förordnande att genomgå flygprov

När din kompletta ansökan har granskats utfärdar Transportstyrelsen ett förordnande att genomgå flygprov för ATPL. Vi skickar detta med e-post till adressen du angivit i din ansökan.

4. Nytt certifikat utfärdas

När Transportstyrelsen tagit emot ifyllt provprotokoll utställer vi ett ATPL certifikat som vi skickar till dig med brev. Normal handläggningstid är 10 arbetsdagar.

Se aktuella avgifterför utställande av nytt certifikat och årsavgift för ett ATPL certifikat.

Betalning till kontrollant är en överenskommelse mellan dig och kontrollanten.

MPL - Multi-Pilot Licence

Med detta certifikat har du befogenhet att vara styrman på ett luftfartyg med ett två-pilotsystem. Du får även samma befogenheter som

 • en innehavare av ett PPL(A) under vissa förutsättningar
 • en innehavare av ett CPL(A) under vissa förutsättningar.

Som sökande ska du

 • vara minst 18 år gammal.
 • ha visat en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett ATPL(A). Du ska även ha typbehörighetsutbildning på flerpilotsflygplan.
 • uppfylla specifika medicinska krav.

Blankett för ansökan:

Ansökan om MPL

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!