Ändringar i måldokument för LAPL/PPL

2022-11-29

Transportstyrelsen har publicerat ändringar i måldokumenten för LAPL/PPL. Ändringarna avser rättningar av stavfel, uppdaterade referenser samt några lättnader i kunskapskraven

De nya måldokumenten finns att ta del av på sidan Måldokument för PPL/LAPL.

Transportstyrelsen har tidigare meddelat ändringar av massadefinitioner i måldokumentet för Massa och balans, med ikraftträdande 2023-01-09.

Eftersom ändringarna i övriga måldokument enbart avser språkliga rättningar, rättningar av referenser och lättnader i kunskapskraven så träder även övriga måldokument i kraft 2023-01-09.