Konvertering av nationella behörigheter AVA

Den 8 april 2018 börjar EU-förordningen 1178/2011 att gälla för våra nationella behörigheter avancerad flygning och instruktör för avancerad flygning. Detta innebär att behörigheterna måste konverteras över till EU-behörigheter och skrivas in i flygcertifikaten för att ni ska kunna fortsätta utnyttja befogenheterna.

Behörigheten avancerad flygning

Du som har behörigheten avancerad flygning ska fylla i ansökan.
I ansökan intygar du:

  • Att du har genomgått utbildning till avancerad flygning. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken, kopia på ett gammalt certifikat där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.

Instruktör för avancerad flygning som idag innehar en CRI eller FI

Du som idag är instruktör för avancerad flygning och innehar en CRI eller FI ska fylla ansökan.
I ansökan intygar du:

  • Att ni har genomgått utbildningen till instruktör. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.
  • Att ni uppfyller kravet på aktuell erfarenhet dvs minst 15 timmars flygtid som instruktör i avancerad flygning under de senaste 36 månaderna varav minst 5 timmar under de senast 12 månaderna. Uppfyller ni inte kravet ska ni göra kompletterande utbildning.

Observera att du samtidigt måste konvertera över behörigheten avancerad flygning.

Instruktör för avancerad flygning som inte är CRI eller FI

Du som idag är instruktör för avancerad flygning men inte klassinstruktör CRI eller flyginstruktör FI kan få en CRI begränsad till enbart avancerad flygning. På så sätt kan du fortsätta att utbilda till avancerad flygning under en övergångsperiod. Denna behörighet gäller i 3 år. Vid förnyelse/förlängning krävs en full CRI kurs (3 timmar flygutbildning och 35 timmar teori och en AOC).
Du ska i ansökan intyga:

  • Att ni har genomgått utbildningen till instruktör. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.
  • Att ni har minst 300 timmar flygtid som pilot på flygplan och 30 timmar på aktuell klass/typ av flygplan.
  • Att du uppfyller kravet på aktuell erfarenhet, dvs minst 15 timmars flygtid som instruktör i avancerad flygning under de senaste 36 månaderna varav minst 5 timmar under de senast 12 månaderna. Uppfyller du inte kravet ska du göra kompletterande utbildning.

Observera att du samtidigt måste konvertera över behörigheten avancerad flygning.

Konverteringen är avgiftsfri.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:
luft.certifikat@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!