Konvertering av nationella behörigheter för bogsering av segelflygplan mm

Den 8 april 2018 börjar EU-förordningen 1178/2011 att gälla för våra nationella behörigheter bogsering av segelflygplan/släp och instruktör för bogsering. Detta innebär att behörigheterna måste konverteras över till EU-behörigheter och skrivas in i flygcertifikaten för att ni ska kunna fortsätta utnyttja befogenheterna.

Behörigheten bogsering av segelflygplan

Du som har behörigheterna bogsering av segelflygplan ska fylla i följande ansökan.
DU ska på ansökan intyga:

 • att du har genomgått utbildning till bogsering. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken, kopia på ett gammalt certifikat där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.

Behörigheten bogsering av reklamsläp

Du som har behörigheten bogsering av reklamsläp ska fylla i följande ansökan.
Du ska kunna intyga:

 • att du har genomgått utbildningen bogsering av segelflygplan. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken, kopia på ett gammalt certifikat där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare
 • att du har genomgått utbildning i företaget där ni bogserar. Bifoga ett intyg från flygchefen.
 • att du har minst 100 timmars flygtid och 200 starter och landningar som befälhavare på flygplan eller TMG. Minst 30 av dessa timmar ska vara i flygplan eller TMG beroende på vilket luftfartyg som verksamheten utförs på.

Instruktörer för bogsering som idag innehar ett flygplanscertifikat enligt FCL med en CRI eller FI

Du som idag är instruktör för bogsering och innehar en CRI eller FI ska fylla i följande ansökan.
Du ska på ansökan intyga:

 • att du har genomgått utbildningen till instruktör. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.
 • att du är aktiv som instruktör. Bifoga intyg från Svenska Segelflygförbundet på att du är segelflyglärare med nationell behörighet att utbilda bogserförare eller ett intyg från flygföretaget när det gäller bogsering av släp.
 • alla instruktörer måste ansöka om ett intyg från Svenska Segelflygförbundet, och ska då skicka in Transportstyrelsens ansökan ihop med ett ifyllt intyg till Segelflyget, där de bekräftar intyget och sedan skickar in allt till Transportstyrelsen.

OBS Du måste samtidigt konvertera över behörigheten bogsering.

Instruktörer för bogsering som idag innehar ett flygplanscertifikat enligt FCL men som inte är CRI eller FI

Du som idag är instruktör för bogsering men inte klassinstruktör CRI eller flyginstruktör FI kan få en CRI begränsad till enbart bogsering. På så sätt kan du fortsätta att utbilda till bogsering under en övergångsperiod. Denna behörighet gäller i 3 år. Vid förnyelse/förlängning krävs en full CRI kurs (3 timmar flygutbildning och 35 timmar teori och en AOC).
Du ska på ansökan intyga;

 • att du har genomgått utbildningen till instruktör. Bifoga ett utdrag ur flygdagboken där detta framgår eller ett intyg från berörd utbildare.
 • att du är aktiv som instruktör. Bifoga intyg från Svenska Segelflygförbundet på att du är segelflyglärare med nationell behörighet att utbilda bogserförare
 • att du har minst 300 timmar flygtid som pilot på flygplan och 30 timmar på aktuell klass/typ av flygplan.
 • alla instruktörer måste ansöka om ett intyg från Svenska Segelflygförbundet, och ska då skicka in Transportstyrelsens ansökan ihop med ett ifyllt intyg till Segelflyget, där de bekräftar intyget och sedan skickar in allt till Transportstyrelsen.

OBS Du måste samtidigt konvertera över behörigheten bogsering.


Alla som ansöker om instruktörsbehörighet måste ansöka om ett intyg från Svenska Segelflygförbundet på att de är aktiva instruktörer. Transportstyrelsens ansökan skickas in ihop med ett ifyllt intyg till Segelflygförbundet, där de bekräftar intyget och sedan skickar in allt till Transportstyrelsen.

Läs mer på: Segelflyget.se

Återupptagande av svenskt nationellt flygcertifikat

Ni finner information om återtagande av svenskt nationellt flygcertifikat på sidan: 
Frågor och svar inom området certifikat och utbildning (se Flygutbildning – praktisk)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!