Notex 4 2022 Kontrollantinformation

2022-års sista Notex innehåller information av generell karaktär såsom kontaktinformation, bemanning under årets första månader samt information kring anmälan till kontrollantmöten och utbildningar under 2023. Utöver det vill Transportstyrelsen uppmärksamma er på de regler som trädde i kraft den 30 oktober och då speciellt de operativa regelverken och definitionerna av helikoptrar (en och flerpilotshelikoptrar).  

Generell information

Under de första två månaderna 2023 kommer jag (Rickard Ekengren) inte vara tillgänglig på grund av långvarig tjänsteresa då jag går kurs. Ställ era frågor till vår funktionsbrevlåda flygutbildning@transportstyrelsen.se som är bevakad varje dag. Vid akuta frågor kan ni kontakta Marcus Pihlflykt gällande kontrollantfrågor för lätt luftfart och Pär Wilund eller Magnus Forslund för tung luftfart.

Administrativa frågor skickas till funktionsbrevlådan examiner@transportstyrelsen.se som bevakas av Carolina Olsson-Einarsson.

Vi vill passa på att göra er uppmärksamma på vår webbplats där vi presenterar stor del av vår information. Vi uppdaterar sidorna frågor och svar, Kontrollantsidan och sidan för Kontrollantinformation ofta.

Sidan Möten och utbildningar för kontrollanter har uppdaterats med 2023 års möten och utbildningar och inom kort kommer anmälningslänkar att läggas upp för alla dessa. Det går inte att maila och anmäla er i förväg genom annat sätt.

Söker ni information gällande certifikatsfrågor råder vi er att först söka information på sidan Certifikat och behörigheter för piloter och om ni behöver kontakta sektionen för flygcertifikat finner ni kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss. De har en funktionsbrevlåda på samma sätt som vi på flygutbildning, luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Regelförändringar

Som ni säkert märkt har det skett en hel del förändringar i regelverken och nedan finner ni lite information om dessa. Inom utbildning och examination är det (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL, amendment 12 som trätt i kraft och gäller sedan den 30 oktober 2022, länk till dessa finner ni längst ner. Med undantag för AMC/GM amendment 12 är Easy Access uppdaterad i skrivande stund.

Operativa regelverk som ligger samlade under kommissionens förordning (EU) nr 965/2012, såsom Del-NCO, Del-CAT och Del-NCC är också reviderade, vi föreslår att ni uppdaterar er med de delar som berör ert verksamhetsområde. (För er som examinerar instrumentbehörigheter gäller, till exempel, förändrande krav på alternativflygplats) Dessa nya regler gäller sedan den 30 oktober 2022.

Många, men inte alla, av ändringarna i förordning (EU) 2021/2227 berör framförallt kategorin helikopter. En av de större ändringarna är att definitionerna för enpilotshelikopter och flerpilotshelikopter ändras vilket medför en del andra ändringar i reglerna för helikopter.

Enpilotshelikopter

Något som ändrats inom kategorin helikopter är att typen av operation, med ett undantag, inte längre skrivs ut på certifikatet. Undantaget gäller om en pilot endast flyger i flerpilotsverksamhet (MPO) på en icke-komplex enpilotshelikopter. I de fallen läggs en begränsning in på den typbehörigheten i pilotens certifikat. Det innebär att i de allra flesta fallen, under förutsättning att det är en enpilotshelikopter, kommer endast typbehörigheten framgå i certifikatet oavsett om den opereras i en- och/eller flerpilotsverksamhet. I vilken form man får operera en typ avgörs av i vilken form av operation flygprovet och därefter senaste kompetenskontrollen är genomförd. Detta ska dokumenteras på blanketten och i de fall flerpilotsverksamhet (MPO) genomförts ska det även dokumenteras i pilotens loggbok av kontrollanten.

Vid utökning till flerpilotsverksamhet (MPO) eller vice versa, finns det en beskrivning på blanketten över vad som krävs, vem som får göra det och sedan hur det ska kontrolleras vid en kompetenskontroll. Om IR privilegier även söks för enpilotsverksamhet skall en inflygning genomföras och dokumenteras på blanketten.

Mer information och instruktioner finner på ni på den uppdaterade blanketten (TSL7076) för helikopter.

Flerpilotshelikopter

I de fall en helikopter definieras (enligt förordning (EU) nr 1178/2011) som en flerpilotshelikopter och flygprovet eller kompetenskontrollen genomförs på en flerpilotshelikopter kommer det framgå på certifikatet att man är behörig på en typbehörighet för flerpilotshelikopter genom att det står MPH efter typbehörigheten i certifikatet.

Enligt förordning (EU) nr 1178/2011 är det en flerpilotshelikopter om den är certifierad för två piloter eller om helikoptern opereras i enlighet med förordning 965/2012 där den förordningen kräver att man måste vara två piloter. Det innebär att om en pilot flyger en typ som är en enpilotshelikopter, men även flyger samma helikopter där det operativt ibland krävs två piloter, ska piloten ha både AW139 och AW139 MPH i sitt certifikat (under förutsättning att senaste PC:n genomförts för båda behörigheterna samt att kraven för flerpilotstyp är uppfyllt, t.ex. ATPL(H) teori).

På sidan 9 i blanketten (TSL7076) har vi listat när förordning (EU) nr 965/2012 kräver två piloter samt de krav som gäller för att operera en flerpilotshelikopter, se exempel från blanketten nedan.

Skärmdump från blankett

Type of operation Additional requirements

Operations of helicopters with an MOPSC of more than 19.

(Ref ORO.FC.200)

MCC course; or at least 500 hours of flight time as a pilot in multi-pilot operations. (Ref. ORO.FC.100 & FCL.720.H)

Have at least 70 hours as PIC on helicopters and have passed the ATPL(H) theoretical knowledge examinations. (Ref. FCL.720.H)

Operations under IFR of helicopters with an MOPSC of more than 9.

(Ref. ORO.FC.200)

HEMS night flight with two pilots.
(Ref. SPA.HEMS.130)
Flying between offshore locations located in class G airspace where the overwater sector is less than 10 NM under certain weather conditions.
(Ref. SPA.HOFO.130)

Certain weather conditions such as; below at the VFR minima at the offshore vessel or structure, adverse weather conditions at the HHO site or the type of helicopter requires a second pilot to be carried because of: cockpit visibility; handling characteristics; or lack of automatic flight control systems.

(Ref. AMC1 SPA.HHO.130(e))

IR(H)

Från 30 oktober 2022 finns det endast en IR(H) utbildning till helikopter. Ändringen innebär att utbildningen till endast en instrumentbehörighet för enmotoriga helikoptrar utgår, istället går man en instrumentbehörighet som ger befogenhet för både enmotoriga och flermotoriga helikoptrar.

Det finns en övergångsbestämmelse för de piloter som påbörjat en utbildning till IR(SE) för helikopter innan 30 oktober 2022 som innebär att de får fortsätta genomgå sin utbildning och i slutändan erhålla en befogenhet för både enmotoriga och flermotoriga helikoptrar.

Notera att denna information inte tar upp samtliga förändringar utan samtliga regelförändringar finner ni på EASAs hemsida och länkar till dessa finner ni nedan.

Genomförandeförordning (EU) 2021/2227: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2227 - All-weather operations and for instrument and type rating training in helicopters | EASA (europa.eu)

AMC/GM till Part-FCL, amendment 12: AMC and GM to Annex I (Part-FCL) to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 — Issue 1, Amendment 12 - Update of ORO.FC — review of crew training provisions | EASA (europa.eu)

Jag och övriga vid sektionen för flygutbildning vill passa på att tacka er för ett fint samarbete under året och önskar alla er ett Gott Nytt år.

För sektionen för flygutbildning

Rickard Ekengren

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!