Notex 6 2021

Hoppas alla har haft en bra sommar. En liten kort uppdatering av vad som skett det senaste.

Blanketten för ansökan och kompetensbedömning för kontrollanter (TSL7373) har blivit uppdaterad sedan den 17 augusti. Bakgrunden till uppdateringen är att BFCL (Ballong) har trätt i kraft och numera ingår i blanketten på samma sätt som andra kategorier. Även sektion D är uppdaterad med att det är sex prov (HKP & FPL) som skall göras inom den senaste treårsperioden och inte två om året som det var tidigare.

Från och med den 8 september kan man inte längre examineras på En route instrument rating (EIR) utan endast på Basic instrument rating (BIR) (Svenska Grundläggande instrumentbehörighet). En innehavare av en EIR får fortsatt utöva sina befogenheter till och med den 8 september 2022. För närmare detaljer kan du läsa mer på sidan Certifikat och utbildning.

Det finns en ny kombinerad IR/BIR blankett som heter TSL7371, Instrument Rating (IR) and Basic Instrument Rating (BIR) Aeroplane.

Förlängning av instruktörsbehörigheter i certifikatet är något vi uppmuntrar er kontrollanter att göra efter kompetensbedömningar. Ansökningsblankett TSL 7099 (Flygplan) och motsvarande blankett för helikopter (L-1755) kommer att översättas till Engelska och en ruta för dokumentation av förlängning kommer att finnas, se exempel nedan. Tills blanketterna är uppdaterade kan ni förlänga en instruktörsbehörighet i certifikatet och skriva i klartext vad ni gjort i rutan för övrig information.

Blankett TSL 7099 eller L-1755 på engelska, skärmdump.

Vid examination av behörigheter då elflyg nyttjas vid kompetenskontrollen alternativt att behörigheten förlängs genom repetitionsutbildning och erfarenhet, så är det ett speciellt förfarande där ni bland annat måste ha kravbilden klar för er samt att ni måste hänvisa till ett undantag. Då det är en mycket liten del av kontrollantkollektivet som genomför detta så väljer vi att rikta information till dessa få kontrollanter.

För mer information, läs mer på sidan Certifikat och utbildning, rubriken "Nya föreskrifter inom serie PEL/FSTD - certifikat och utbildning för eldrivna flygplan".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!