Notex 5 2020

Revision 9 av kontrollanthandboken är publicerad på Transportstyrelsens webbplats.

Kontrollanter

För er som arbetar med Engelska piloter, kontrollanter eller ATO så har vi publicerat information om Brexit på Transportstyrelsens webbplats.

Brexit information till kontrollanter, ATO och piloter på sidan Certifikat och utbildning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!