Notex 2 2021

Ny CPL(A) provblankett 

För er som genomför CPL flygprov vill vi göra er uppmärksamma på att en ny blankett publicerats för att ytterligare säkerställa regelefterlevnad, underlätta för kontrollanter och certifikatavdelningen. Blanketten återfinns som vanligt på vår hemsida och nedan kommer en kort beskrivning av de stora förändringarna:

Först vill Transportstyrelsen informera att ett fel, efter klargörande från EASA, upptäckts i blanketten och vill lämna nedanstående förklaring, felet kommer givetvis att åtgärdas snarast:

I punkten 5.c Forced landning, simulated står det (SE only). Detta är fel och denna punkt ska utföras på uppflygningen för CPL vare sig uppflygningen sker med ett enmotorigt eller tvåmotorigt flygplan. Transportstyrelsen vill klargöra vad som i detta fall menas med en forced landing; det är alltså inte en bedömningslandning som skall utföras utan ett simulerat läge där en landning är omedelbart förestående, såsom exempelvis en okontrollerbar kabinbrand eller annat läge som inte gör det möjligt att ta sig till etackn närliggande flygplats eller att göra en ordentlig rekognosering av en lämplig landningsplats, oberoende av antal motorer.

Var noga med att kryssa i vilken kurs den sökande har gått. 

Sektion C skall vara ifylld och dubbelkollas av kontrollanten.

Checklistan i sektion E skall vara ifylld, inklusive EDD revision nr, och signerad av kontrollanten. Notera att detta gäller även om kontrollanten har ett svensk kontrollant-certifikat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!