Notex 2 2020

Vid genomförande av PC på certifikatinnehavare som omfattas av undantaget som gäller efter utbrottet av SARS-CoV-2.

Efter genomförd PC på en certifikatinnehavare med giltig behörighet ska följande procedur följas:

I exempel ett använder vi certifikatet nedan med PC på en ATR42/72 den 15 juni 2020 som exempel. Behörigheten gick ut den 30 april 2020 men förlängdes den 27 mars 2020 med 4 månader till den 31 augusti pga. Corona-undantaget.

1. Om PC:n genomförs efter ursprungsdatumet*, i exemplet nedan efter 30/04/2020 (se rad 1), förlängs behörigheten med 12 månader från provdatumet och till den sista i månaden (se rad 2).

*Ursprungsdatum = Giltighetstid innan förlängning pga. Corona.

(Man kan se på rad 3 att behörigheten blivit förlängd via undantaget med 4 månader.)

Exempel enligt texten ovan

Klicka på bilden för högre upplösning.

I exempel två använder vi certifikatet nedan med PC på klassen SEP(land) den 29 maj 2020 som exempel. Behörigheten gick ut den 30 juni 2020 men förlängdes den 15 maj 2020 med 4 månader till den 30 september pga. Corona-undantaget.

2. Om PC:n genomförs innan ursprungsdatumet*, i exemplet nedan innan 30/06/2020 (se rad 1), förlängs behörigheten med precis som vanligt oavsett om en förlängning är gjord pga. Corona (se rad 2).

*Ursprungsdatum = Giltighetstid innan förlängning pga. Corona.

(Man kan se på rad 3 att behörigheten blivit förlängd via undantaget med 4 månader.)

Exempel enligt texten ovan

Klicka på bilden för högre upplösning.

Ytterligare förklaring via ett flödesschema:

Förklaring via flödesschema

Vid en kompetensbedömning (AOC) för en instruktörsbehörighet gäller samma princip som i exemplen ovan.

Ändring i reglerna gällande IR-PC i luftfartyg/simulator där RNP-approach inte är möjligt att genomföra.

Tillägg 9 har ändrats till följande:

"För att fastställa och upprätthålla PBN-befogenheter ska en inflygning vara en RNP APCH. Om en RNP APCH inte är praktiskt genomförbar ska den utföras i ett på lämpligt sätt utrustat utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD).

Med avvikelse från punkten ovan ska RNP APCH inte ingå i PBN-befogenheterna för piloten när en RNP APCH- övning inte ingår i kompetenskontrollen för förlängning av PBN-befogenheterna. Begränsningen ska avlägsnas om piloten har utfört en kompetenskontroll i vilken en RNP ARCH-övning ingår."

Betydelsen i klartext:

Kompetenskontrollen genomförs och piloten i fråga får en förlängd IR på typen eller klassen med begränsningen att ej få genomföra RNP approach. Begränsningen ska avlägsnas när en kompetenskontroll i vilken en RNP approach-övning ingår har genomförts.

Blanketter

Blanketter som påverkas av ovan nämnda regelförändring kommer att uppdateras inom kort.

Blanketten som tidigare hette L1647 heter numera TSL7100.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!