AUPRT regeluppdatering

En kort uppdatering om den regelförändring som trädde i kraft den 12 januari 2021 gällande AUPRT.

Den 16 december beslutades 2020 det om KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2193 och en av ändringarna gäller kravet på AUPRT. För de som söker antingen en första MPA eller SP HPA typbehörighet kan AUPRT kursen ersättas av en viss tidigare erfarenhet.

Såsom regelverket är ändrat står det nu i FCL.720.A b) 5)

Ha genomgått den utbildningskurs som anges i punkt FCL.745.A, såvida de inte uppfyller något av följande villkor:

  • i) De har under de senaste tre åren genomgått utbildning och kontroll i enlighet med punkterna ORO. FC.220 och ORO.FC.230 i bilaga III (Del-ORO) till förordning (EU) nr 965/2012.
  • ii) De har genomgått den utbildning som anges i punkt FCL.915 e.1 ii.

Detta betyder i klartext att en sökande till en första SP HPA eller MPA som, inom den senaste treårsperioden som föregår ansökan, har fullgjort samtliga moment i ORO. FC.220 (Operator conversion training and checking) och ORO.FC.230 (Recurrent training and checking). Om en sökande vill åberopa detta skall intyg bifogas till ansökan om utfärdande av typbehörighet.

Alternativ nummer ii) ovan relaterar till att man har genomgått en utbildning för AUPRT instruktörer. Om en sökande vill åberopa detta skall intyg bifogas till ansökan om utfärdande av typbehörighet.

Blankett 7077 är uppdaterad med nedanstående information på sidan 10 för att underlätta Ert arbete

AUPRT is required according to the table below and a certificate or verification of training/checking must be attached to the application.

First typerating AUPRT required
MPA→MPA AUPRT not required (credited)
SP HPA→SP HPA AUPRT not required (credited)
SP HPA →MPA AUPRT required *
MPA→SP HPA AUPRT required *

* An Advanced UPRT course is not required for a pilot who, within the three preceding years, has completed one of the following;

  • all the training and checking items in accordance with points ORO.FC.220 and ORO.FC.230 of Annex III (Part-ORO) to Regulation (EU) No 965/2012 or;
  • completed the training for an AUPRT instructor specified in point FCL.915(e)(1)(ii).

Applicants who wish to convert a third-country type rating into a Part-FCL type rating need to comply with the advanced UPRT prerequisite

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!