Notex 1 2020

Med detta Notex vill vi upplysa er om den information som är publicerad på Transportstyrelsens hemsida gällande förlängning av behörigheter, certifikat och intyg i samband med Coronapandemin. Det ni som kontrollanter kan bli ombedda (utsedda), av en operatör, att göra är att förlänga en typ, klass, IR behörighet eller instruktörscertifikat rent administrativt. En närmare beskrivning hur detta går till finns på Transportstyrelsens hemsida under Certifikat och utbildning> Piloter> Notifiering om undantag.

Det två viktiga förutsättningarna för en förlängning i enlighet med undantaget är att undantaget gäller en pilot med ett CPL, MPL eller ATPL certifikat samt att piloten i fråga utövar sina befogenheter i enlighet med Del-ORO. Med andra ord; en kommersiell pilot verksam vid ett bolag eller organisation som opererar under de regler ni finner i ORO, i dagligt tal "OPS". Att vara verksam vid ett ATO eller DTO eller vara innehavare av ett LAPL/PPL räcker alltså inte.

Om ni exempelvis ska förlänga en typbehörighet på A320 som går ut den sista april 2020, ska ni följa den procedur som är beskriven under punkt I. a) på hemsidan. Läs noga vilka kompenserande åtgärder som skall vara genomförda av operatören innan ni kan förlänga, i detta exempel, typbehörigheten på A320 med 4 månader. Längst ner på hemsidan finns ett exempel på hur ni skriver förlängningen i certifikatet. Det är sedan operatörens ansvar att notifiera förlängningen till Transportstyrelsen enligt den procedur som finns beskriven på hemsidan.

Det ni som kontrollanter ska vara uppmärksamma på och säkerställa är att en förlängning i enlighet med gällande regelverk (dvs en vanlig PC) inte är möjlig innan ni gör en administrativ förlängning i en pilots certifikat.

Transportstyrelsen har också publicerat hur en kontrollant utsedd av en operatör skall tolkas, här ligger en kopia av den informationen; "Med en av operatören utsedd TRE menas följande; I första hand en PC/ST-kontrollant på typen/klassen i fråga. I andra hand en Svensk senior kontrollant med behörighet på ett luftfartyg certifierat i samma kategori av luftfartyg såsom MPA, SPA eller HKP (MP eller SP). I undantagsfall en inspektör från Transportstyrelsen."

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!