Bli kontrollant

För att bli kontrollant för olika typer av prov inom flygutbildning krävs det att du genomgår utbildning.

I Sverige har vi fyra olika utbildningar för kontrollanter:

Behörigheter

Det finns också ett antal behörigheter för kontrollanter. Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om respektive behörighet.

En FE för flygplan har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov:

 • flygprov* för utfärdande av PPL(A) samt flygprov* och kompetenskontroller för tillhörande klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda
 • flygprov* för utfärdande av CPL(A) samt flygprov* och kompetenskontroller för tillhörande klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan
 • flygprov* och kompetenskontroller för LAPL(A).
 • flygprov* för utfärdande av en bergsbehörighet
 • kompetenskontroller för förlängning och förnyelse av EIR, under förutsättning att FE:n har genomfört minst 1 500 timmar som pilot på flygplan samt uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a 2.

En FE för helikoptrar har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov:

 • flygprov* för utfärdande av PPL(H) samt flygprov* och kompetenskontroller för typbehörigheter för enmotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett PPL(H)
 • flygprov* för utfärdande av CPL(H) samt flygprov* och kompetenskontroller för typbehörigheter för enmotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett CPL(H)
 • flygprov* och kompetenskontroller för typbehörigheter för flermotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett PPL(H) eller CPL(H)
 • flygprov* och kompetenskontroller för LAPL(H).

Referens FCL.1005.FE.

En CRE har befogenhet att förrätta följande för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant):

 • flygprov* för utfärdande av klass- och typbehörigheter
 • kompetenskontroller för
  • förlängning eller förnyelse av klass- och typbehörigheter,
  • förlängning och förnyelse av instrumentbehörigheter, under förutsättning att CRE:n uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a,
  • förlängning och förnyelse av EIR, under förutsättning att CRE:n har genomfört minst 1 500 timmar som pilot på flygplan samt uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a 2,
  • flygprov* för utökning av LAPL(A)-befogenheter till annan klass eller variant av flygplan.

Referens FCL.1005.CRE

En innehavare av en IRE-behörighet har befogenhet att förrätta flygprov* för utfärdande samt kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av EIR eller IR (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant).

Referens FCL.1005.IRE

En TRE (typkontrollant) för flygplan eller vertikalstartande/- landande luftfartyg har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov och kompetensbedömningar:

 • *flygprov för ett första utfärdande av typbehörigheter för flygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg, beroende på vad som är tillämpligt
 • kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av typbehörigheter, EIR och IR
 • *flygprov för utfärdande av ATPL(A)
 • *flygprov för utfärdande av MPL, förutsatt att kontrollanten har uppfyllt kraven i FCL.925
 • *kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av ett TRI- eller SFI-behörighetsbevis i tillämplig kategori av luftfartyg, förutsatt att kontrollanten har varit TRE i minst 3 år.

En (TRE) typkontrollant för helikoptrar har befogenhet att förrätta (de prov som utmärks med en asterix* kräver att kontrollanten gått vidareutbildning till flygprovskontrollant) följande prov och kompetensbedömningar:

 • *flygprov och kompetenskontroller för utfärdande, förlängning eller förnyelse av typbehörigheter för helikopter
 • kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av IR eller för utökning av IR(H) från enmotoriga till flermotoriga helikoptrar, under förutsättning att TRE(H)-innehavaren har en giltig IR(H)
 • *flygprov för utfärdande av ATPL(H)
 • *kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en TRI(H)- eller SFI(H)-behörighet, förutsatt att kontrollanten har varit TRE i minst 3 år.

Förlänga en behörighet

Vill du förlänga en kontrollantbehörighet krävs att du inom 12 månader från sista giltighetsdatum på kontrollantbehörigheten genomför följande:

 • du ska ha genomfört minst 6st prov under hela kontrollantcertifikatets giltighetstid
 • eventuellt giltiga underliggande certifikat och behörigheter (beror på vilken kontrollantbehörighet det gäller)
 • medverkar vid standardiseringsseminarium
 • genomgår en kompetensbedömning med en senior kontrollant
  Sök flygprovskontrollant

Förnya en behörighet

Vill du förnya en kontrollantbehörighet som gått ut behöver du kontakta Transportstyrelsen för att reda ut om en repetitionsutbildning krävs eller inte. Det gör du via e-post till flygutbildning@transportstyrelsen.se.

Du behöver också göra en kompetensbedömning med en utsedd senior kontrollant.

Kontrollanthandbok

Transportstyrelsen har tagit fram en handbok som är avsedd för att vara ett stödjande verktyg för certifierade kontrollanter för provverksamhet. Handboken inkluderar seniorkontrollanter, flygprovskontrollanter såväl som PC-kontrollanter.

Kontrollanthandbok (pdf, 1.2 Mb)

Utbildningar

PC-kontrollant

En PC-kontrollant är en kontrollant som har befogenhet att utföra kompetenskontroller (PC) för olika pilotbehörigheter. För att kunna bli antagen till kontrollantutbildning ska du uppfylla de formella kraven som är angivna i EU förordning 1178/2011, bilaga 1, Del-FCL, kapitel K -"Kontrollanter". Bl.a. innebär det att du måste inneha någon av instruktörsbehörigheterna FI, CRI, IRI, SFI, eller TRI.

Utbildning till PC-kontrollant

Första steget i att bli kontrollant är att gå en utbildning till PC-kontrollant. Utbildningen anordnas av Transportstyrelsen och är indelad i en teoretisk del samt en praktisk del och avslutas med en kompetensbedömning.

Den teoretiska delen omfattar tre dagar och berör regler och bestämmelser, evalueringsteknik och feedback. I den praktiska delen tränas du på att genomföra prov i luftfartyget och/eller simulator med en inspektör eller en Senior kontrollant som lärare.

Avslutningsvis, efter godkänd teoretisk och praktisk del, genomförs en kompetensbedömning vid ett provtillfälle under överinseende av en Inspektör eller en Senior kontrollant som myndigheten har anvisat.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov blir man certifierad kontrollant, med en giltighetstid på tre år. Avgift för utbildning och prov är fastställd i Transportstyrelsens föreskrift för avgifter.

Flygprovskontrollant (ST-kontrollant)

En flygprovskontrollant är en kontrollant som har befogenhet att utföra flygprov och kompetenskontroller.

Utbildning till ST-kontrollant

Du som söker ska ha minst 3 års erfarenhet som PC-kontrollant samt ett relativt stort antal kompetenskontroller (PC) genomförda. Utbildningen till ST-kontrollant anordnas av Transportstyrelsen och består av en teoretisk utbildning samt en kompetensbedömning. Antagning till denna utbildning sker på grundval av marknadens och Transportstyrelsens behov samt lämplighet hos den sökande. Utifrån detta värderas typ- och klassbehörigheter, tillgänglighet och erfarenhet vid uttagning.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov blir man certifierad kontrollant, med en giltighetstid på tre år. Avgift för utbildning och prov är fastställd i Transportstyrelsens föreskrift för avgifter.

Senior kontrollant

En senior kontrollant är en särskilt erfaren kontrollant som har erhållit en auktorisation från Transportstyrelsen. Senior kontrollant utses särskilt för att på myndighetens uppdrag genomföra kompetensbedömning av kontrollanter.

Utbildning till Senior kontrollant

Utbildningen till senior kontrollant anordnas av Transportstyrelsen och består av en teoretisk utbildning. Antagning till denna utbildning sker utifrån Transportstyrelsens behov och bedömning. En Senior kontrollant ska ha adekvat erfarenhet och utses från ST-kontrollanter.

Flyginstruktörskontrollant (FIE)

En flyginstruktörskontrollant är en kontrollant som har befogenhet att utföra kompetensbedömningar på instruktörer. För att kunna bli antagen till denna kontrollantutbildning ska du uppfylla de formella kraven som är angivna i EU förordning 1178/2011, bilaga 1, Del-FCL, kapitel K -"Kontrollanter". Bland annat innebär det att du måste inneha relevant instruktörsbehörighet samt uppfylla flygtidskrav på relevant kategori samt skolning av sökande till en instruktörsbehörighet.

Utbildning till flyginstruktörskontrollant (FIE)

Utbildningen till flyginstruktörskontrollant anordnas av Transportstyrelsen och består av en teoretisk och praktisk utbildning samt en kompetensbedömning. Antagning till denna utbildning sker på grundval av marknadens och Transportstyrelsens behov samt lämplighet hos den sökande. Utifrån detta värderas typ- och klassbehörigheter, tillgänglighet och erfarenhet vid uttagning. Efter genomförd utbildning och godkänt prov blir man certifierad flyginstruktörskontrollant med en giltighetstid på tre år. Avgift för utbildning och prov är fastställd i Transportstyrelsens föreskrift för avgifter, TSFS 2016:105.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!