Anmälan till flygprov och Kompetensbedömning

Vid förändringar till en inskickad anmälan, orsakade av tex väder eller tekniska problem skall en ny anmälan göras. Vänligen observera att 5 dagars framförhållning EJ gäller vid förändringar till en redan inskickad anmälan. Vid en uppdaterad anmälan till prov, vänligen skriv ”Uppdatering” innan typen av prov  noteras i rutan för ”Type of skilltest”. 

Anmälan till flygprov och Kompetensbedömning

Vid problem med anmälan, vänligen skicka mail till  examiner@transportstyrelsen.se.